11:36 30/10/2008

VIS công bố lãi hơn 82 tỷ đồng trong 9 tháng

N.Anh

Công ty Cổ phần Thép Việt Ý (VIS-HOSE) vừa công bố kết quả kinh doanh quý 3 và 9 tháng năm 2008

Lãi cơ bản trên mỗi cổ phiếu (EPS) của VIS trong 9 tháng đạt 5.496 đồng.
Lãi cơ bản trên mỗi cổ phiếu (EPS) của VIS trong 9 tháng đạt 5.496 đồng.
Công ty Cổ phần Thép Việt Ý (VIS-HOSE) vừa công bố kết quả kinh doanh quý 3 và 9 tháng năm 2008.

Theo đó, doanh thu thuần về bán hàng và cung cấp dịch vụ trong quý 3 đạt 352,210 tỷ đồng, luỹ kế 9 tháng năm 2008 đạt 1.451,37 tỷ đồng.

Lợi nhuận sau thuế thu nhập trong quý 3 đạt 43,29 tỷ đồng, luỹ kế 9 tháng năm 2008 đạt 82,435 tỷ đồng, lãi cơ bản trên mỗi cổ phiếu (EPS) đạt 5.496 đồng.

Theo giải trình của VIS thì so với quý 2/2008, các chỉ tiêu tài chính của công ty hầu hết đều giảm, ngoại trừ chỉ tiêu lợi nhuận sau thuế tăng 152% vì đầu quý 3/2008, giá phôi thép nguyên liệu và giá thép thành phẩm trong nước cũng như trên thế giới biến động tăng mạnh, tháng 7/2008 giá phôi thép lên đến trên 1.000 USD/tấn.

Tuy nhiên cuối quý 2 công ty đã dự trữ được một lượng phôi và thành phẩm đủ để sản xuất và tiêu thụ trong quý 3 với giá thành thấp, vì vậy mặc dù sản lượng tiêu thụ trong quý 3 không cao nhưng trong tháng 7 và 8 công ty đã tiêu thụ toàn bộ lượng thép tồn kho từ quý trước chuyển qua và khối lượng thép mới sản xuất ra với giá bán bình quân khoảng 17,5 triệu đồng/tấn.

Đến trung tuần tháng 8/2008 giá phôi thép bắt đầu có dấu hiệu chững lại và đi xuống, tháng 9 giá phôi thép nguyên liệu giảm rất mạnh, nhưng tốc độ giảm giá của thép thành phẩm có chậm hơn so với sự giảm giá của phôi thép.