17:34 22/10/2009

VIS, RDP, KHA và KSH công bố kết quả kinh doanh quý 3

N.Anh

VIS, RDP, KHA và KSH công bố kết quả kinh doanh quý 3 và lũy kế 9 tháng năm 2009

Công ty Cổ phần Nhựa Rạng Đông (mã RDP-HOSE) công bố lợi nhuận sau thuế trong quý 3/2009 đạt 2,53 tỷ đồng, lũy kế 9 tháng đạt 8,83 tỷ đồng.
Công ty Cổ phần Nhựa Rạng Đông (mã RDP-HOSE) công bố lợi nhuận sau thuế trong quý 3/2009 đạt 2,53 tỷ đồng, lũy kế 9 tháng đạt 8,83 tỷ đồng.
VIS, RDP, KHA và KSH công bố kết quả kinh doanh quý 3 và lũy kế 9 tháng năm 2009.

* Công ty Cổ phần Thép Việt Ý (mã VIS-HOSE) công bố doanh thu bán hàng và cung cấp dịch vụ quý 3/2009 đạt 522,2 tỷ đồng, lũy kế 9 tháng đạt 1.367,09 tỷ đồng. Lợi nhuận sau thuế trong quý 3 đạt 61,21 tỷ đồng, lũy kế 9 tháng đạt 174,62 tỷ đồng.

* Công ty Cổ phần Nhựa Rạng Đông (mã RDP-HOSE) công bố doanh thu bán hàng và cung cấp dịch vụ quý 3/2009 đạt 128,067 tỷ đồng; lũy kế 9 tháng năm 2009 đạt 351,95 tỷ đồng. Lợi nhuận sau thuế trong quý 3/2009 đạt 2,53 tỷ đồng, lũy kế đạt 8,83 tỷ đồng.

* Công ty Cổ phần Xuất nhập khẩu Khánh Hội (mã KHA-HOSE) công bố doanh thu bán hàng và cung cấp dịch vụ quý 3/2009 đạt 53,06 tỷ đồng, lũy kế 9 tháng đạt 163,12 tỷ đồng. Lợi nhuận sau thuế của cổ đông công ty mẹ trong quý 3 đạt 14,38 tỷ đồng, lũy kế đạt 37,66 tỷ đồng.

* Tổng công ty Cổ phần Khoáng sản Hà Nam (mã KSH-HOSE) công bố doanh thu bán hàng và cung cấp dịch vụ quý 3/2009 đạt 16,24 tỷ đồng, lũy kế 9 tháng đạt 39,7 tỷ đồng. Lợi nhuận sau thuế trong quý 3 đạt 5,8 tỷ đồng, lũy kế 9 tháng đạt 13,1 tỷ đồng.