09:16 05/09/2007

VIS tăng vốn điều lệ lên 200 tỷ đồng

T.Uyên

Công ty Cổ phần Chứng khoán Quốc tế Việt Nam (VIS) đã được chấp thuận tăng vốn điều lệ từ 62 tỷ đồng lên 200 tỷ đồng

Uỷ ban Chứng khoán Nhà nước vừa ban hành Quyết định số 485/QĐ-UBCK chấp thuận cho phép Công ty Cổ phần Chứng khoán Quốc tế Việt Nam (VIS) được tăng vốn điều lệ từ 62 tỷ đồng lên 200 tỷ đồng.

Theo đó, cổ phần mới được phát hành với giá bằng mệnh giá cổ phần cũ (10.000 đồng/cổ phiếu), ưu tiên cho các cổ đông hiện hữu mua cổ phần mới theo tỉ lệ 1:1. Tối đa 690.000 cổ phần sẽ được dành bán cho đối tác chiến lược, cán bộ nhân viên của VIS theo nguyên tắc không được ưu đãi hơn so với các điều kiện đã chào bán cho cổ đông hiện hữu.

Theo ông Đặng Doãn Kiên, CFA, Tổng giám đốc của VIS, việc tăng vốn điều lệ lên 200 tỷ đồng của VIS nằm trong lộ trình phát triển của công ty. "Việc tăng vốn cũng nhằm thể hiện cam kết của chúng tôi trong việc liên tục phát triển tầm cỡ của công ty cũng như nâng cao lợi thế của một công ty chứng khoán có tiềm lực tài chính mạnh để cung cấp ngày càng tốt hơn các dịch vụ đầu tư và tài chính cho khách hàng. Để đáp ứng với tốc độ phát triển cũng như nhu cầu của thị trường hiện nay, chúng tôi dự kiến sẽ tiếp tục tăng vốn điều lệ vào đầu năm 2008”.

VIS được thành lập tháng 11/2006 theo Quyết định số 20/UBCK-GPHĐKD. Sau hơn 8 tháng kể từ khi thành lập, VIS đã trở thành một trong những công ty chứng khoán phát triển vững vàng.

Hiện, công ty có 3 văn phòng hoạt động tại Hà Nội, Thành phố Hồ Chí Minh và đội ngũ trên 110 nhân viên có kinh nghiệm và chuyên môn cao. VIS cung cấp đầy đủ các sản phẩm và dịch vụ trong các lĩnh vực dịch vụ chứng khoán và tư vấn đầu tư tài chính.

Công ty đã và đang thực hiện thành công các Hợp đồng trong lĩnh vực tư vấn tài chính, bảo lãnh phát hành với nhiều khách hàng là các tổng công ty, công ty và tập đoàn lớn của Việt Nam như: Tập đoàn Công nghiệp Tàu Thuỷ Việt nam (VINASHIN), Tập đoàn Điện lực Việt Nam (EVN), Tổng Công ty Lắp máy Việt Nam (LILAMA), Công ty Cổ phần Đầu tư hạ tầng kỹ thuật thành phố Hồ Chí Minh (CII)...