22:29 28/03/2010

VIT, TPH và RAL trả cổ tức bằng tiền

N.Anh

Trung tâm Lưu ký vừa thông báo thời hạn đăng ký cuối cùng để tạm ứng cổ tức bằng tiền của VI, TPH và RAL

Trung tâm Lưu ký vừa thông báo thời hạn đăng ký cuối cùng để tạm ứng cổ tức bằng tiền của VI, TPH và RAL.

* Ngày 5/4/2010 là thời hạn đăng ký cuối cùng để trả cổ tức đợt 2/2009 bằng tiền của Công ty Cổ phần Viglacera Tiên Sơn (mã VIT-HNX).

Theo đó, ngày 26/4/2010, VIT sẽ trả cổ tức với tỷ lệ thực hiện 10%/cổ phần - 1 cổ phần được nhận 1.000 đồng.

Địa điểm thực hiện: Đối với chứng khoán lưu ký, người sở hữu chứng khoán làm thủ tục nhận cổ tức tại các thành viên lưu ký nơi mở tài khoản.

Đối với chứng khoán chưa lưu ký, người sở hữu chứng khoán làm thủ tục nhận cổ tức tại Công ty Cổ phần Viglacera Tiên Sơn - Khu Công nghiệp Tiên Sơn, huyện Tiên Du, tỉnh Bắc Ninh.

Trung tâm Lưu ký tạm ngừng nhận lưu ký cổ phiếu VIT vào các ngày 2/4, 5/4 và 6/4/2010.

* Ngày 7/4/2010 là thời hạn đăng ký cuối cùng để tạm ứng cổ tức năm 2009 bằng tiền của Công ty Cổ phần In Sách Giáo khoa tại Tp. Hà Nội (mã TPH-HNX).

Theo đó, ngày 29/4, TPH sẽ tạm ứng cổ tức với tỷ lệ thực hiện 6%/cổ phần - 1 cổ phần nhận được 600 đồng.

Địa điểm thực hiện: Đối với chứng khoán lưu ký, người sở hữu chứng khoán làm thủ tục nhận cổ tức tại các thành viên lưu ký nơi mở tài khoản.

Đối với chứng khoán chưa lưu ký, người sở hữu chứng khoán làm thủ tục nhận cổ tức tại Công ty Cổ phần In Sách Giáo khoa tại Tp. Hà Nội - Tổ 60, thị trấn Đông Anh, Hà Nội.

Trung tâm Lưu ký tạm ngừng nhận lưu ký cổ phiếu TPH vào các ngày 6/4, 7/4 và 8/4/2010.

* 5/4/2010 là ngày giao dịch không hưởng quyền và ngày 7/4/2010 là thời hạn đăng ký cuối cùng chi trả cổ tức đợt 2/2009 của Công ty Cổ phần Bóng đèn phích nước Rạng Đông (mã RAL-HOSE).

Theo đó, ngày 28/4, RAL sẽ trả cổ tức với tỷ lệ 12%/mệnh giá - 1 cổ phiếu nhận được 1.200 đồng.

Địa điểm thực hiện: Đối với cổ đông đã lưu ký, cổ đông nhận cổ tức tại các thành viên lưu ký nơi mở tài khoản chứng khoán.

Đối với cổ đông chưa lưu ký, cổ đông nhận cổ tức tại Phòng thống kê kế toán tài chính - Công ty Cổ phần Bóng đèn phích nước Rạng Đông - số 87-89 phố Hạ Đình, phường Thanh Xuân Trung, quận Thanh Xuân, Hà Nội.

Chi nhánh Trung tâm Lưu ký Chứng khoán tại Tp.HCM sẽ tạm ngừng nhận lưu ký chứng khoán RAL vào những ngày 6, 7 và 8/4/2010.