09:26 14/11/2009

VIT trả cổ tức bằng tiền, SDC phát hành thêm cổ phiếu

N.Anh

Trung tâm Lưu ký vừa thông báo về thời hạn đăng ký cuối cùng để trả cổ tức và phát hành thêm cổ phiếu của VIT và SDC

Biểu đồ diễn biến giá cổ phiếu SDC từ tháng 11/2008 đến nay - Nguồn: VNDS.
Biểu đồ diễn biến giá cổ phiếu SDC từ tháng 11/2008 đến nay - Nguồn: VNDS.
Trung tâm Lưu ký Chứng khoán vừa thông báo về thời hạn đăng ký cuối cùng để trả cổ tức và phát hành thêm cổ phiếu của VIT và SDC.

* Ngày 30/11/2009 là thời hạn đăng ký cuối cùng để trả cổ tức đợt 1 năm 2009 bằng tiền của Công ty Cổ phần Viglacera Tiên Sơn (mã VIT-HNX).

Theo đó, ngày 25/12/2009, VIT sẽ tạm ứng cổ tức với tỷ lệ thực hiện 10%/cổ phần - 1 cổ phần được nhận 1.000 đồng.

Địa điểm thực hiện: Đối với chứng khoán lưu ký, người sở hữu làm thủ tục nhận cổ tức tại các thành viên lưu ký nơi mở tài khoản.

Đối với chứng khoán chưa lưu ký, người sở hữu làm thủ tục nhận cổ tức tại Công ty Cổ phần Viglacera Tiên Sơn - nhà G9, Thanh Xuân Nam, Thanh Xuân, Hà Nội.

* Ngày 23/11/2009 là thời hạn đăng ký cuối cùng để phát hành thêm cổ phiếu cho cổ đông hiện hữu của Công ty Cổ phần Tư vấn Sông Đà (mã SDC-HNX).

Theo đó, SDC sẽ phát hành thêm cổ phiếu với tỷ lệ thực hiện 24:5  - cổ đông sở hữu 24 cổ phần được mua thêm 5 cổ phần mới với giá chào bán là 10.000 đồng/ cổ phần.

Thời gian chuyển nhượng quyền mua từ ngày 4/12 - 28/12/2009. Thời gian đăng ký đặt mua từ ngày 4/12 - 31/12/2009.

Trung tâm Lưu ký tạm ngừng nhận lưu ký cổ phiếu SDC vào những ngày 20, 23 và 24/11/2009.