18:00 10/11/2008

Vitranschart đăng ký niêm yết lần đầu trên HOSE

N.Anh

Vitranschart đăng ký niêm yết 40 triệu cổ phiếu phổ thông, mệnh giá 10.000 đồng trên HOSE

Sở Giao dịch Chứng khoán Tp.HCM (HOSE) thông báo đã nhận hồ sơ đăng ký niêm yết lần đầu của Công ty Cổ phần Vận tải và Thuê Tàu biển Việt Nam (Vitranschart).

Theo đó, Vitranschart đăng ký niêm yết 40 triệu cổ phiếu phổ thông, mệnh giá 10.000 đồng.

Được biết, Vitranschart có vốn điều lệ 400 tỷ đồng, kinh doanh trong lĩnh vực như: vận tải biển; đại lý tàu biển; môi giới và cung ứng xuất khẩu thuyền viên; cung ứng dịch vụ và xuất nhập khẩu...

Công ty có trụ sở chính đặt tại 428 Nguyễn Tất Thành, phường 18, quận 4, Tp.HCM.