07:46 22/10/2013

VKC, PXS, PVC, DQC, PHR thông báo trả cổ tức

Hà Anh

HLC, VKC, ECI, PXS, PVC, SJD, SDE, SKS, DQC, ABT và PHR thông báo chốt danh sách cổ đông để trả cổ tức bằng tiền

Diễn biến giá cổ phiếu HLC trong tháng qua - Nguồn: HNX.<br>
Diễn biến giá cổ phiếu HLC trong tháng qua - Nguồn: HNX.<br>
HLC, VKC, ECI, PXS, PVC, SJD, SDE, SKS, DQC, ABT và PHR thông báo chốt danh sách cổ đông để thanh toán cổ tức bằng tiền.

* Ngày 31/10/2013, Công ty Cổ phần Đầu tư và Xây dựng thủy lợi Lâm Đồng (mã HLC-HNX) tạm ứng cổ tức bằng tiền đợt 1/2013 với tỷ lệ 25%/cổ phiếu (1 cổ phiếu được nhận 2.500 đồng). Ngày đăng ký cuối cùng: 18/10/2013.

* Ngày 20/11/2013, Công ty Cổ phần Cáp nhựa Vĩnh Khánh (mã VKC-HNX) trả cổ tức bằng tiền năm 2012 với tỷ lệ 5%/cổ phiếu (1 cổ phiếu được nhận 500 đồng). Ngày đăng ký cuối cùng: 22/10/2013.

* Ngày  5/11/2013, Công ty Cổ phần Bản đồ và tranh ảnh giáo dục (mã ECI-HNX) trả cổ tức bằng tiền đợt 1/2013 với tỷ lệ 7%/cổ phiếu (1 cổ phiếu được nhận 700 đồng). Ngày đăng ký cuối cùng: 22/10/2013

* Ngày 5/11/2013, Công ty Cổ phần Kết cấu kim loại và lắp máy dầu khí (mã PXS-HOSE) tạm ứng cổ tức đợt 1/2013 bằng tiền với tỷ lệ 7,5%/cổ phiếu (1 cổ phiếu được nhận 750 đồng). Ngày đăng ký cuối cùng: 24/10/2013.

* Ngày 15/11/2013, Tổng công ty Dung dịch khoan và Hoá phẩm dầu khí - Công ty Cổ phần (mã PVC-HNX) trả cổ tức bằng tiền năm 2012 với tỷ lệ 10%/cổ phiếu (1 cổ phiếu được nhận 1.000 đồng). Ngày đăng ký cuối cùng: 24/10/2013.

* Ngày 8/11/2013, Công ty Cổ phần thủy điện Cần Đơn (mã SJD-HOSE) trả cổ tức năm 2012 bằng tiền với tỷ lệ 20%/cổ phiếu (1 cổ phiếu nhận được 2.000 đồng). Ngày đăng ký cuối cùng: 25/10/2013.

* Ngày 11/11/2013, Công ty Cổ phần Kỹ thuật điện Sông Đà (mã SDE-HNX) trả cổ tức bằng tiền năm 2010 với tỷ lệ 12%/cổ phiếu (1 cổ phiếu được nhận 1.200 đồng). Ngày đăng ký cuối cùng: 25/10/2013.

* Ngày 23/12/2013, Công ty Cổ phần Công trình giao thông sông Đà (mã SKS-HNX) tạm ứng cổ tức bằng tiền năm 2013 với tỷ lệ 5%/cổ phiếu (1 cổ phiếu được nhận 500 đồng). Ngày đăng ký cuối cùng: 25/10/2013.

* Ngày 11/11/2013, Công ty Cổ phần Bóng đèn Điện Quang (mã DQC-HOSE) thanh toán cổ tức đợt 1/2013 bằng tiền với tỷ lệ 10%/cổ phiếu (1 cổ phiếu được nhận 1.000 đồng). Ngày đăng ký cuối cùng: 28/10/2013.

* Ngày 8/11/2013, Công ty Cổ phần Xuất nhập khẩu Thủy sản Bến Tre (mã ABT-HOSE) tạm ứng cổ tức bằng tiền mặt đợt 2/2013 với tỷ lệ 15%/cổ phiếu (1 cổ phiếu được nhận 1.500 đồng). Ngày đăng ký cuối cùng: 28/10/2013.

* Ngày 26/11/2013, Công ty Cổ phần Cao su Phước Hòa (mã PHR-HOSE) tạm ứng cổ tức đợt 1/2013 bằng tiền với tỷ lệ 15%/cổ phiếu (1 cổ phiếu nhận được 1.500 đồng). Ngày đăng ký cuối cùng: 31/10/2013.