01:02 07/02/2012

VKP đối mặt khả năng bị hủy niêm yết

Hà Anh

HSX sẽ xem xét việc hủy niêm yết bắt buộc đối với cổ phiếu VKP nếu kết quả trên báo cáo tài chính kiểm toán năm 2011 là số âm

Diễn biến giá cổ phiếu VKP trong 3 tháng qua - Nguồn: HSX.
Diễn biến giá cổ phiếu VKP trong 3 tháng qua - Nguồn: HSX.
Ngày 6/2, Sở Giao dịch Chứng khoán Tp.HCM (HSX) công bố đã nhận được báo cáo tài chính quý 4/2011 của Công ty Cổ phần Nhựa Tân Hóa (mã VKP-HSX).

Theo báo cáo tài chính, kết quả kinh doanh quý 4/2011 của VKP bị lỗ (-21,50 tỷ đồng) và lũy kế cả năm bị lỗ (- 52,37 tỷ đồng). Hiện tại, công ty này đã bị lỗ năm 2009 và 2010 (theo báo cáo tài chính kiểm toán năm).

Sở Giao dịch Chứng khoán Tp.HCM sẽ xem xét việc hủy niêm yết bắt buộc đối với cổ phiếu VKP nếu kết quả kinh doanh trên báo cáo tài chính kiểm toán năm 2011 là số âm, căn cứ theo quy định tại khoản 21 điều 1 Nghị định 84/2010/NĐ-CP sửa đổi điểm đ khoản 1 Nghị định 14: “Chứng khoán bị hủy niêm yết khi xảy ra một trong các trường hợp sau: kết quả sản xuất, kinh doanh bị lỗ trong ba năm liên tục hoặc tổng số lỗ lũy kế vượt quá vốn chủ sở hữu trong báo cáo tài chính năm gần nhất trước thời điểm xem xét”.