09:51 16/01/2009

VMC trả cổ tức 15% bằng tiền mặt

N.Anh

Ngày 24/3, VMC sẽ trả cổ tức năm 2008 bằng tiền mặt với tỷ lệ thực hiện 15%/cổ phần

Biểu đồ diễn biến giá cổ phiếu VMC kể từ tháng 5/2008 đến nay - Nguồn ảnh: VNDS.
Biểu đồ diễn biến giá cổ phiếu VMC kể từ tháng 5/2008 đến nay - Nguồn ảnh: VNDS.
Trung tâm Lưu ký Chứng khoán thông báo, ngày 5/2/2009 là thời hạn đăng ký cuối cùng trả cổ tức năm 2008 bằng tiền mặt của Công ty Cổ phần Vimeco (VMC-HASTC).

Theo đó, ngày 24/3/2009, VMC sẽ trả cổ tức năm 2008 bằng tiền mặt với tỷ lệ thực hiện 15%/cổ phần - 1 cổ phần được nhận 1.500 đồng.

Địa điểm thực hiện: Đối với chứng khoán lưu ký, người sở hữu chứng khoán làm thủ tục nhận cổ tức tại các thành viên lưu ký.

Đối với chứng khoán chưa lưu ký, người sở hữu chứng khoán làm thủ tục nhận cổ tức tại Công ty Cổ phần Vimeco - Lô E9 đường Phạm Hùng, quận Cầu Giấy, Hà Nội.

Trung tâm Lưu ký tạm ngừng nhận lưu ký chứng khoán VMC vào các ngày 4/2, 5/2 và 6/2/2009.