08:25 06/09/2011

VMD huy động 200 tỷ đồng vốn trái phiếu với lãi suất 22%

Hà Anh

VMD sẽ phát hành trái phiếu thông thường có bảo đảm bằng tài sản theo hình thức ghi sổ, tổng số sẽ phát hành là 200.000 trái phiếu

VMD dự kiến lợi nhuận trước thuế toàn công ty đạt 38,240 tỷ đồng, EPS đạt 3,765 đồng/cổ phiếu trong năm 2011.
VMD dự kiến lợi nhuận trước thuế toàn công ty đạt 38,240 tỷ đồng, EPS đạt 3,765 đồng/cổ phiếu trong năm 2011.
Hội đồng Quản trị Công ty Cổ phần y dược phẩm Vimedimex (mã VMD-HSX) công bố thông qua việc phát hành trái phiếu riêng lẻ.

Theo đó, VMD sẽ phát hành trái phiếu thông thường có bảo đảm bằng tài sản theo hình thức ghi sổ với tổng số trái phiếu sẽ phát hành là 200.000 trái phiếu với mệnh giá trái phiếu là 1 triệu đồng/trái phiếu. Tổng giá trị của đợt phát hành là 200 tỷ đồng.

Trái phiếu có kỳ hạn 12 tháng và trả lãi sau hàng tháng, điều chỉnh lãi suất 1 lần/tháng vào ngày tính lãi.

Lãi suất kỳ đầu tiên là 22% và các kỳ tiếp theo được tính bằng lãi suất tiết kiệm VND kỳ hạn 12 tháng lãnh lãi cuối kỳ của VAB-hội sở cộng thêm 5%/năm.

Mục đích của việc huy động vốn là tăng quy mô vốn lưu động tài trợ cho hoạt động kinh doanh vủa công ty như mua bán thuốc, xuất nhập khẩu thuốc và thiết bị y tế...

Tài sản đảm bảo là 40 triệu cổ phần phổ thông của Công ty Cổ phần Đầu tư và Kinh doanh Vàng Quốc tế và 20 triệu cổ phần phổ thông của Công ty Cổ phần Đầu tư Địa ốc Hòa Bình.

Được biết, doanh thu bán hàng và cung cấp dịch vụ hợp nhất trong quý 2 đạt 1.780,89 tỷ đồng, lũy kế 6 tháng năm 2011 đạt 3.395,27 tỷ đồng. Lợi nhuận sau thuế trong quý 2 đạt 7,603 tỷ đồng, lũy kế 6 tháng năm 2011 đạt 16,52 tỷ đồng.

Năm 2011, VMD đặt mục tiêu với doanh thu toàn công ty đạt 6.729,038 tỷ đồng; lợi nhuận trước thuế đạt 38,240 tỷ đồng; EPS đạt 3.765 đồng/cổ phiếu; cổ tức 20%.