13:45 29/11/2012

VMD miễn nhiệm Phó tổng giám đốc

Hà Anh

VMD miễn nhiệm chức danh Phó tổng giám đốc đối với ông Phạm Duy Hinh kể từ ngày 30/11

Diễn biến giá cổ phiếu VMD trong 3 tháng qua. Nguồn: HOSE.<br>
Diễn biến giá cổ phiếu VMD trong 3 tháng qua. Nguồn: HOSE.<br>
Công ty Cổ phần Y Dược phẩm Vimedimex (mã VMD-HOSE) công bố nghị quyết Hội đồng Quản trị.

Theo đó, VMD miễn nhiệm chức danh Phó tổng giám đốc đối với ông Phạm Duy Hinh kể từ ngày 30/11. Ông Hinh mới được bổ nhiệm giữ chức vụ này từ ngày 1/6/2012.

Được biết, trong tháng 9, VMD đã bổ nhiệm bà Nguyễn Thị Loan - Giám đốc Chi nhánh Công ty Cổ phần Y Dược phẩm Vimedimex tại Hà Nội kiêm nhiệm chức vụ Phó tổng giám đốc VMD, kể từ ngày 1/10.

Ông Nguyễn Tiến Hùng thôi giữ chức Tổng giám đốc VMD và bổ nhiệm ông này giữ chức Phó chủ tịch Hội đồng Quản trị công ty từ ngày 21/9.

Đồng thời, VMD bổ nhiệm ông Nguyễn Quốc Cường giữ chức vụ Tổng giám đốc công ty kể từ ngày 21/9/2012.

Theo báo cáo kết quả kinh doanh quý 3, doanh thu thuần của VMD đạt 2.215 tỷ đồng, lũy kế 9 tháng đạt 6.374 tỷ đồng; lợi nhuận sau thuế quý 3 đạt 4,8 tỷ đồng, lũy kế đạt 11,5 tỷ đồng, giảm 55% so với cùng kỳ (26 tỷ đồng).