09:50 11/01/2012

VMD và NHS chào bán hơn 10 triệu cổ phiếu cho cổ đông

Minh Hà

VMD sẽ phát hành 8.141.196 cổ phiếu cho cổ đông với giá 15.000 đồng, NHS phát hành 2.025.000 cổ phiếu với giá 10.000 đồng

Diễn biến giá cổ phiếu VMD trong 3 tháng qua. Nguồn: HSX.
Diễn biến giá cổ phiếu VMD trong 3 tháng qua. Nguồn: HSX.
Sở Giao dịch Chứng khoán Tp.HCM thông báo chốt danh sách để phát hành cổ phiếu cho cổ đông hiện hữu của Công ty cổ phần Y Dược phẩm Vimedimex (mã VMD-HSX) và Công ty Cổ phần Đường Ninh Hòa (mã NHS-HSX).

* 17/1 là ngày giao dịch không hưởng quyền, ngày 19/1 là ngày đăng ký cuối cùng để phát hành cổ phiếu cho cổ đông hiện hữu của Công ty cổ phần Y Dược phẩm Vimedimex (mã VMD-HSX).

Theo đó, VMD sẽ phát hành 8.141.196 cổ phiếu cho cổ đông hiện hữu theo tỷ lệ 1:1 (1 cổ phiếu được hưởng 1 quyền, 1 quyền được mua 1 cổ phiếu mới) với giá phát hành 15.000 đồng/cổ phiếu.

Đây là chứng khoán đặt mua là loại tự do chuyển nhượng. Thời gian chuyển nhượng quyền mua từ ngày 1/2/2012 đến ngày 28/2/2012; Thời gian đăng ký đặt mua và nộp tiền từ ngày 1/2/2012 đến ngày 1/3/2012.

* 18/1 là ngày giao dịch không hưởng quyền, ngày 20/1 là ngày đăng ký cuối cùng để phát hành cổ phiếu cho cổ đông hiện hữu của Công ty Cổ phần Đường Ninh Hòa (mã NHS-HSX).

Theo đó, NHS sẽ phát hành 2.025.000 cổ phiếu cho cổ đông hiện hữu theo tỷ lệ 4:1 (1 cổ phiếu được hưởng 1 quyền, 4 quyền được mua 1 cổ phiếu mới) với giá phát hành 10.000 đồng/ cổ phiếu.

Đây là loại chứng khoán đặt mua là loại cổ phiếu phổ thông tự do chuyển nhượng. Thời gian chuyển nhượng quyền mua từ ngày 6/2/2012 đến ngày 29/2/2012. Thời gian đăng ký đặt mua và nộp tiền từ ngày 6/2/2012 đến ngày 2/3/2012.

Đại điểm thực hiện: Đối với chứng khoán lưu ký: người sở hữu chứng khoán thực hiện chuyển nhượng quyền mua, đăng ký và nộp tiền mua chứng khoán tại các thành viên lưu ký nơi mở tài khoản.

Đối với chứng khoán chưa lưu ký: người sở hữu chứng khoán thực hiện chuyển nhượng quyền mua, đăng ký và nộp tiền mua chứng khoán tại trụ sở chính Công ty.