10:24 16/04/2008

VNC mua cổ phiếu quỹ

H.Vũ

Công ty Cổ phần giám định Vinacontrol sẽ mua lại 100.000 cổ phiếu VNC để làm cổ phiếu quỹ

Công ty Cổ phần giám định Vinacontrol (mã VNC-HASTC) sẽ mua lại 100.000 cổ phiếu VNC của công ty làm cổ phiếu quỹ.

Thông tin này vừa được Trung tâm Giao dịch Chứng khoán Hà Nội công bố vào sáng ngày 15/4/2008.

Theo đó, thời gian giao dịch bắt đầu từ ngày 16/4/2008 đến ngày 16/7/2008. Công ty cổ phần chứng khoán Sài Gòn (SSI) được uỷ quyền mua lại số cổ phiếu này căn cứ theo giá thị trường tại thời điểm giao dịch làm cổ phiếu quỹ. Nguồn vốn để mua được lấy từ lợi nhuận chưa phân phối và từ Quỹ đầu tư phát triển.

Kết thúc phiên giao dịch ngày 11/4/2008, giá bình quân của cổ phiếu VNC đạt 31.000 đồng/cổ phiếu, giảm 900 đồng/cổ phiếu so với phiên trước với 11.800 cổ phiếu được chuyển nhượng thành công.