10:53 05/12/2008

VNC, SD2 tạm ứng cổ tức bằng tiền mặt

Hà Anh

VNC, SD2 tạm ứng cổ tức bằng tiền mặt với tỷ lệ thực hiện lần lượt là 6% và 10%/mệnh giá

Ngày 31/12/2008, VNC sẽ tạm ứng cổ tức đợt 2/2008 với tỷ lệ thực hiện 6% /cổ phần.
Ngày 31/12/2008, VNC sẽ tạm ứng cổ tức đợt 2/2008 với tỷ lệ thực hiện 6% /cổ phần.
Trung tâm Lưu ký Chứng khoán thông báo, ngày 15/12/2008 là thời hạn đăng ký cuối cùng để tạm ứng cổ tức của Công ty Cổ phần Giám định Vinacontrol (VNC-HASTC) và ngày 18/12/2008 là thời hạn đăng ký cuối cùng để trả cổ tức của Công ty Cổ phần Sông Đà 2 (SD2-HASTC).

Theo đó, ngày 31/12/2008, VNC sẽ tạm ứng cổ tức đợt 2/2008 với tỷ lệ thực hiện 6% /cổ phần - 1 cổ phần được nhận 600 đồng.

Địa điểm thực hiện: Đối với chứng khoán lưu ký, người sở hữu chứng khoán làm thủ tục nhận cổ tức tại các thành viên lưu ký nơi mở tài khoản.

Đối với chứng khoán chưa lưu ký, người sở hữu chứng khoán làm thủ tục nhận cổ tức tại một trong các đơn vị của Công ty Cổ phần Giám định Vinacontrol - số 54 phố Trần Nhân Tông, Tp. Hà Nội; hoặc các chi nhánh của công ty tại Hải Phòng, Quảng Ninh, Đà Nẵng và Tp.HCM.

Trung tâm Lưu ký tạm ngừng nhận lưu ký chứng khoán VNC vào những ngày 12/12, 15/12 và 16/12/2008.

Trong khi đó, ngày 8/1/2009, SD2 sẽ thanh toán cổ tức đợt 1/2008 bằng tiền mặt với tỷ lệ thực hiện 10%/cổ phần - 1 cổ phần được nhận 1.000 đồng.

Địa điểm thực hiện: Đối với chứng khoán lưu ký, người sở hữu chứng khoán làm thủ tục nhận cổ tức tại các thành viên lưu ký nơi mở tài khoản.

Đối với chứng khoán chưa lưu ký, người sở hữu chứng khoán làm thủ tục nhận cổ tức tại Phòng Tài chính Kế toán – Công ty Cổ phần Sông Đà 2 - Km 10 đường Nguyễn Trãi - Hà Đông- Hà Nội.

Trung tâm Lưu ký tạm ngừng nhận lưu ký chứng khoán SD2 vào các ngày 17/12, 18/12 và 19/12/2008.