09:23 16/06/2008

VNC thành lập Công ty Tư vấn và Thẩm định môi trường

H.Vũ

Ngày 13/6, Công ty VNC thành lập Công ty Cổ phần Tư vấn và Thẩm định môi trường Vinacontrol

Ngày 13/6/2008, sàn Hà Nội cho biết đã nhận được công văn của Công ty Cổ phần Giám định Vinacontrol (mã VNC) về việc thành lập Công ty Cổ phần Tư vấn và Thẩm định môi trường Vinacontrol.

Công ty Cổ phần Tư vấn và Thẩm định môi trường Vinacontrol (VECA,.JSC) có vốn điều lệ là 3 tỷ đồng, trong đó Công ty Cổ phần giám định Vinacontrol (VNC) góp 51% vốn.

Công ty có trụ sở chính đặt tại Hà Nội, được Sở kế hoạch và đầu tư Tp.Hà Nội cấp Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh số 0103025036 ngày 3/6/2008.

Công ty Cổ phần giám định Vinacontrol có vốn điều lệ hơn 78,7 tỷ đồng, chuyên kinh doanh trong lĩnh vực: giám định/kiểm tra mọi loại hàng hóa về số khối lượng, phẩm chất, tình trạng, xuất xứ, công trình, dự án đầu tư, tầu biển, phương tiện vận tải...

Theo báo cáo kết quả kinh doanh quý 1/2008 thì VNC đạt doanh thu hơn 25,2 tỷ đồng, lợi nhuận sau thuế đạt hơn 3,9 tỷ đồng.