11:41 27/08/2009

VNC và SFC trả cổ tức bằng tiền và cổ phiếu

N.Anh

Trung tâm Lưu ký vừa thông báo thời hạn đăng ký cuối cùng để trả cổ tức và phát hành cổ phiếu thưởng của VNC và SFC

Biểu đồ diễn biến giá cổ phiếu SFC từ tháng 11/2008 đến nay - Nguồn: VNDS.
Biểu đồ diễn biến giá cổ phiếu SFC từ tháng 11/2008 đến nay - Nguồn: VNDS.
Trung tâm Lưu ký vừa thông báo thời hạn đăng ký cuối cùng để trả cổ tức và phát hành cổ phiếu thưởng của VNC và SFC.

* Ngày 8/9/2009 là thời hạn đăng ký cuối cùng để tạm ứng cổ tức đợt 1 năm 2009 của Công ty Cổ phần Giám định Vinacontrol (mã VNC-HNX).

Theo đó, ngày 28/9/2009, VNC sẽ tạm ứng cổ tức với tỷ lệ thực hiện 8%/cổ phần - 1 cổ phần được nhận 800 đồng.

Địa điểm thực hiện: Đối với chứng khoán lưu ký: Người sở hữu chứng khoán làm thủ tục nhận cổ tức tại các thành viên lưu ký nơi mở tài khoản.

Đối với chứng khoán chưa lưu ký, người sở hữu chứng khoán làm thủ tục nhận cổ tức tại Phòng tài chính của các đơn vị trực thuộc Vinacontrol tại văn phòng công ty tại Hà Nội và các chi nhánh ở Hải Phòng, Quảng Ninh, Đà Nẵng, Tp. HCM.

Trung tâm Lưu ký tạm ngừng nhận lưu ký cổ phiếu VNC vào các ngày 7/9, 8/9 và 9/9/2009.

* Ngày 9/9/2009 là thời hạn đăng ký cuối cùng để chi trả cổ tức đợt 3 năm 2008 bằng cổ phiếu, phát hành cổ phiếu và đại hội cổ đông bất thường năm 2009 của Công ty cổ phần Nhiên liệu Sài Gòn (mã SFC-HOSE).

Theo đó, SFC sẽ trả cổ tức bằng cổ phiếu với tỷ lệ 10% tính trên mệnh giá  - 10 cổ phiếu cũ nhận 1 cổ phiếu mới.

Bên cạnh đó, SFC sẽ phát hành cổ phiếu thưởng với tỷ lệ thực hiện 3:1 - cổ đông sở hữu 3 cổ phiếu được 1 cổ phiếu mới. Ngoài ra công ty cũng sẽ phát hành thêm cổ phiếu cho cổ đông hiện hữu với tỷ lệ 3:1, với giá bán 10.000 đồng/cổ phiếu. Ngày giao dịch dự kiến là ngày 9/12/2009

Dự kiến công ty sẽ tổ chức đại hội cổ đông bất thường vào ngày 24/10/2009 tại Khách sạn Thắng Lợi, 14 Võ Văn Tần, quận 3, Tp. HCM. Chi tiết sẽ thông báo sau.

Địa điểm thực hiện: Đối với chứng khoán lưu ký, người sở hữu làm thủ tục nhận cổ phiếu thưởng, cổ tức bằng cổ phiếu và thực hiện quyền mua tại các thành viên lưu ký nơi mở tài khoản.

Đối với chứng khoán chưa lưu ký, người sở hữu làm thủ tục nhận cổ phiếu thưởng, cổ tức bằng cổ phiếu và thực hiện quyền mua cổ phiếu tại Công ty Cổ phần Nhiên liệu Sài Gòn - số 1A Phạm Ngọc Thạch, phường Bến Nghé, quận 1, Tp. HCM.

Trung tâm Lưu ký tạm ngừng nhận lưu ký chứng khoán SFC vào các ngày 8/9, 9/9 và 10/9/2009.