08:05 27/05/2011

VND đăng ký "lướt sóng" 1 triệu cổ phiếu TCM

Hà Anh

Công ty Cổ phần Dệt may - Đầu tư - Thương mại Thành Công (mã TCM-HOSE) thông báo giao dịch cổ phiếu của cổ đông lớn.

VND hiện đang nắm giữ 21.454 cổ phiếu quỹ.
VND hiện đang nắm giữ 21.454 cổ phiếu quỹ.
Công ty Cổ phần Dệt may - Đầu tư - Thương mại Thành Công (mã TCM-HOSE) thông báo giao dịch cổ phiếu của cổ đông lớn.

Cụ thể, Công ty Cổ phần Chứng khoán VNDirect (mã VND-HNX), cổ đông lớn của TCM đăng ký mua 1.000.000 cp, đăng ký bán 1.000.000 cp, số cp sẽ nắm giữ là 2.337.913 cp, nhằm cơ cấu lại danh mục đầu tư. Thời gian giao dịch từ ngày 31/5/2011 - đến ngày 31/7/2011.

Được biết, từ ngày 26/4/2011 đến ngày 28/4/2011, VND đã mua 293 cổ phiếu, nâng số lượng cổ phiếu nắm giữ sau khi thực hiện giao dịch lên 21.454 cổ phiếu.

Theo báo cáo tài chính quý 1/2011 của VND, doanh thu đạt 83,27 tỷ đồng; doanh thu thuần về hoạt động kinh doanh đạt 83,27 tỷ đồng; lợi nhuận gộp của hoạt động kinh doanh -23,62 tỷ đồng; lợi nhuận thuần từ hoạt động kinh doanh -42,33 tỷ đồng; tổng lợi nhuận kế toán -42,27 tỷ đồng; EPS -423 đồng.

Năm 2011, VND thông qua kế hoạch kinh doanh trong điều kiện công ty không phải trích lập dự phòng giảm giá chứng khoán: Doanh thu thuần đạt 271 tỷ đồng; lợi nhuận trước và sau thuế đạt 193 tỷ đồng và 150 tỷ đồng; cổ tức 10%/năm.

Trong trường hợp đến thời điểm 31/12/2011, thị trường tiếp tục giảm 15% so với thời điểm kết thúc quý 1/2011 và thanh khoản tại cả hai Sở Giao dịch chứng khoán duy trì trong khoảng 1.500 tỷ đồng/phiên, kế hoạch kinh doanh sẽ được điều chỉnh như sau: Doanh thu thuần đạt 221 tỷ đồng; Lợi nhuận trước thuế đạt 63 tỷ đồng; Lợi nhuận sau thuế đạt 47 tỷ đồng; cổ tức 0%/năm.