14:11 18/03/2010

VND được niêm yết 45 triệu cổ phiếu trên HNX

Huyền Thương

Sở Giao dịch Chứng khoán Hà Nội vừa chấp thuận cho Công ty Cổ phần Chứng khoán VNDirect được niêm yết cổ phiếu

Trụ sở của VNDirect tại số 1 Nguyễn Thượng Hiền – Hai Bà Trưng - Hà Nội - Ảnh: Lê Tâm.
Trụ sở của VNDirect tại số 1 Nguyễn Thượng Hiền – Hai Bà Trưng - Hà Nội - Ảnh: Lê Tâm.
Sở Giao dịch Chứng khoán Hà Nội vừa chấp thuận cho Công ty Cổ phần Chứng khoán VNDirect (mã VND-HNX) được niêm yết cổ phiếu.

Theo đó, Công ty Cổ phần Chứng khoán VNDirect được niêm yết 45 triệu cổ phiếu với tổng giá trị tính theo mệnh giá là 450 tỷ đồng.

Công ty có vốn điều lệ thực góp là 450 tỷ đồng, trụ sở chính đặt tại số 1 Nguyễn Thượng Hiền, Hai Bà Trưng, Hà Nội. Cơ cấu sở hữu: cổ đông cá nhân nắm giữ 66,79%, cổ đông tổ chức nắm giữ 33,21%.

Công ty kinh doanh trong lĩnh vực như: môi giới chứng khoán; tư vấn tài chính và đầu tư chứng khoán; tự doanh chứng khoán, bảo lãnh phát hành; lưu ký chứng khoán.

Năm 2009 công ty đạt 315,85 tỷ đồng doanh thu từ hoạt động kinh doanh chứng khoán, tăng 54,18% so với năm 2008 và lợi nhuận sau thuế đạt 211,7 tỷ đồng.