08:31 07/10/2011

VNDirect dẫn đầu thị phần môi giới cổ phiếu trong quý 3 tại HNX

Hà Anh

HNX công bố thị phần 10 Công ty Chứng khoán Môi giới cổ phiếu và trái phiếu lớn nhất trên HNX trong quý 3/2011

Diễn biến giá cổ phiếu VND trong 3 tháng qua - Nguồn: HNX.
Diễn biến giá cổ phiếu VND trong 3 tháng qua - Nguồn: HNX.
Sở Giao dịch Chứng khoán Hà Nội công bố thị phần 10 Công ty Chứng khoán Môi giới cổ phiếu và trái phiếu lớn nhất trên HNX trong quý 3/2011.

Theo đó, Công ty Cổ phần Chứng khoán VNDirect (VND) từ vị thứ 2 trong quý 2 lên vị trí thứ nhất với 7,399% thị phần; Công ty Cổ phần Chứng khoán Thành phố Hồ Chí Minh (HSC) từ vị thứ 4 trong quý 2 lên vị trí thứ 2 trong quý 3 với 7,097% thị phần;

Công ty Cổ phần Chứng khoán Thăng Long (TLS) từ vị trí thứ 1 trong quý 2 tụt xuống vị trí thứ 3 trong quý 3 với 5,096% thị phần; Công ty TNHH Chứng khoán ACB ACBS) từ vị trí thứ 5 trong quý 2 lên vị trí thứ 4 trong quý 3 với 4,732% thị phần;

Công ty Cổ phần Chứng khoán FPT (FPTS) từ vị trí thứ 6 trong quý 2 lên vị trí thứ 5 trong quý 3 với 4,662% thị phần; Công ty Cổ phần Chứng khoán Kim Eng Việt Nam (KEVS) từ vị trí thứ 9 trong quý 2 lên vị trí thứ 6 trong quý 3 với 4,472% thị phần;

Công ty Cổ phần Chứng khoán Sài Gòn (SSI) giữ nguyên vị trí thứ 7 với 4,081% thị phần; Các vị trí tiếp theo thuộc về Công ty Cổ phần Chứng khoán Bảo Việt (BVSC) với 3,392% thị phần; Công ty Cổ phần Chứng khoán Golden Bridge Việt Nam (GBS) với 2,965% thị phần.

Đáng chú ý là Công ty Cổ phần Chứng khoán VSM lần đầu lọt vào top 10 với 2,826% thị phần; Chứng khoán Hòa Bình (HBS) đứng thứ 3 trong quý 2 với 6,210% thị phần đã bị rơi khỏi top 10 trong quý 3.

Top 10 Công ty chứng khoán môi giới Trái phiếu lớn nhất trên HNX trong quý 3/2011: Công ty TNHH Chứng khoán Ngân hàng Ngoại Thương (VCBS) từ vị trí thứ 2 trong quý 2 lên vị trí thứ 1 với 46,192% thị phần; Công ty Cổ phần Chứng khoán Bảo Việt (BVSC) từ vị trí thứ 3 trong quý 2 lên vị trí 3 trong quý 3 với 15,909% thị phần;

Công ty Cổ phần Chứng khoán Sài Gòn (SSI) từ vị trí thứ 6 trong quý 2 lên vị trí thứ 3 trong quý 3 với 10,418% thị phần; Công ty Cổ phần Chứng khoán Thành phố Hồ Chí Minh (HSC) giữ nguyên vị trí thứ 4 với 8,367% thị phần; Công ty Cổ phần Chứng khoán Ngân hàng Đầu tư và Phát triển Việt Nam (BSC) tiếp tục giữ nguyên vị trí thứ 5 với 5,137% thị phần;

Công ty Cổ phần Chứng khoán Kim Long (KLS) từ vị trí thứ 1 trong quý 2 xuống vị trí thứ 6 trong quý 3 với 3,200% thị phần; Công ty TNHH Chứng khoán ACB (ACBS) từ vị trí 10 trong quý 2 lên vị trí thứ thứ 7 với 3,148% thị phần; Công ty TNHH Chứng khoán Ngân hàng Thương mại Cổ phần Việt Nam Thịnh Vượng (VPBS) từ vị trí thứ 7 trong quý 2 xuống vị trí thứ 8 trong quý 3 với 2,041% thị phần;

Các vị trí tiếp theo thuộc về Công ty Cổ phần Chứng khoán Sacombank (SBSC) với 2,028% thị phần và Công ty Cổ phần Chứng khoán An Bình (ABS) với 1,948% thị phần.