07:28 06/11/2012

VNDirect nắm gần 11% vốn tại Bảo hiểm Bưu điện

Hà Anh

VND đã mua 5.208.514 cổ phiếu PTI, nâng lượng cổ phiếu nắm giữ lên gần 5,46 triệu cổ phiếu, chiếm tỷ lệ 10,83% vốn điều lệ

Diễn biến giá cổ phiếu PTI trong tháng qua. Nguồn: HNX.<br>
Diễn biến giá cổ phiếu PTI trong tháng qua. Nguồn: HNX.<br>
Tổng công ty Cổ phần Bảo hiểm Bưu điện (mã PTI-HNX) công bố sở hữu của cổ đông lớn.

Theo đó, Công ty Cổ phần Chứng khoán VNDIRECT (VND) đã mua thành công 5.208.514 cổ phiếu PTI, nâng số lượng cổ phiếu nắm giữ lên gần 5,46 triệu cổ phiếu, chiếm tỷ lệ 10,83% vốn điều lệ của PTI. Ngày chính thức trở thành cổ đông lớn của PTI từ ngày 30/10/2012.

Theo báo cáo tài chính của PTI, tổng doanh thu bảo hiểm trong 9 tháng của PTI đạt hơn 1.400 tỷ đồng, tăng trưởng 84% so với cùng kỳ năm ngoái.