09:03 13/07/2010

VNE trả cổ tức 20%, chào bán cổ phiếu tỷ lệ 10:8

Hà Anh

VNE trả cổ tức bằng cổ phiếu với tỷ lệ 20% và chào bán 25.376.864 cổ phiếu cho cổ đông hiện hữu với tỷ lệ 10:8

Sở Giao dịch Chứng khoán Tp.HCM (HOSE) thông báo 20/7 là ngày giao dịch không hưởng quyền, ngày 22/7 là thời hạn đăng ký cuối cùng để trả cổ tức năm 2009 bằng cổ phiếu và chào bán cổ phiếu cho cổ đông hiện hữu của Tổng công ty Cổ phần Xây dựng điện Việt Nam (mã VNE-HOSE).

Theo đó, VNE phát hành 6.344.216 cổ phiếu để trả cổ tức với tỷ lệ thực hiện: 20% (100 cổ phiếu sẽ được nhận 20 cổ phiếu mới).

Đồng thời, VNE chào bán 25.376.864 cổ phiếu cho cổ đông với tỷ lệ 10:8 (10 cổ phiếu sẽ được nhận 10 quyền mua, cứ 10 quyền mua sẽ được mua 8 cổ phiếu mới) với giá chào bán 10.000 đồng/cổ phiếu.

Thời gian chuyển nhượng quyền mua từ ngày 2/8/2010 đến ngày 23/8/2010; thời gian đăng ký và nộp tiền mua cổ phiếu từ ngày 2/8/2010 đến ngày 25/8/2010.

Địa điểm thực hiện: đối với chứng khoán đã lưu ký, người sở hữu làm thủ tục thực hiện quyền tại các thành viên lưu ký nơi mở tài khoản lưu ký.

Đối với chứng khoán chưa lưu ký, người sở hữu làm thủ tục thực hiện quyền tại Phòng Tài chính kế toán Tổng công ty Cổ phần Xây dựng điện Việt Nam - 234 Nguyễn Văn Linh, quận Thanh Khê, Đà Nẵng.