10:10 17/01/2008

VNECO 9 chuẩn bị lên sàn Hà Nội

H.Vũ

Ngày 23/1/2008 tới, 3,1 triệu cổ phiếu của Công ty Cổ phần Xây dựng điện VNECO 9 sẽ chính thức giao dịch tại HASTC

Ngày 23/1/2008 tới, 3,1 triệu cổ phiếu của Công ty Cổ phần Xây dựng điện VNECO 9 (mã chứng khoán là VE9) sẽ chính thức giao dịch tại Trung tâm Giao dịch Chứng khoán Hà Nội (HASTC).

VNECO 9 có vốn điều lệ 31 tỷ đồng. Cơ cấu sở hữu bao gồm Nhà nước nắm giữ 24,4%, cổ đông trong, ngoài công ty nắm giữ 75,6%. Ngành nghề kinh doanh chính: Xây dựng và lắp đặt hoàn chỉnh các công trình, đường dây truyền tải điện có cấp điện áp từ 0,2KV đến 500KV; xây dựng và lắp đặt các trạm biến áp điện có cấp điện áp đến 500KV; xây dựng các nhà máy nhiệt điện quy mô nhỏ; xây dựng nhà ở dân dụng, có kết cấu bê tông cốt thép từ cấp 1,2,3,4; xây dựng và lắp đặt nhà công nghiệp có khung sườn kết cấu thép...