09:07 13/06/2011

VNF dự kiến thành lập hãng hàng không vận chuyển hàng hóa

Hà Anh

Hội đồng Quản trị quyết định lập ban nghiên cứu, làm báo cáo khả thi về dự án này

VNF dự kiến lợi nhuận sau thuế năm 2011 đạt 65 tỷ đồng.
VNF dự kiến lợi nhuận sau thuế năm 2011 đạt 65 tỷ đồng.
Hội đồng Quản trị Công ty Cổ phần Vận tải ngoại thương – Vinafreight (mã VNF-HNX) đã nhất trí về việc thành lập hãng hàng không vận chuyển hàng hóa. Hội đồng Quản trị quyết định lập ban nghiên cứu, làm báo cáo khả thi về dự án này và báo cáo Hội đồng Quản trị trong kỳ họp tiếp theo.

Đồng thời, nhất trí phương án xử lý khai thác, chuyển đổi công năng các kho hàng hiện hữu (16.000m2); đàm phán với các đối tác để hoán đổi cách thức hợp tác nhằm có nguồn vốn cao nhất phục vụ ngành nghề kinh doanh chính là giao nhận và vận tải.

Hội đồng Quản trị chọn công ty chứng khoán Phú Gia là nhà môi giới để phát hành cổ phiếu cho cổ đông chiến lược.

Được biết, doanh thu thuần hợp nhất quý 1/2011 đạt 138,5 tỷ đồng; lợi nhuận gộp đạt 12,03 tỷ đồng; lợi nhuận thuần thuần từ hoạt động kinh doanh đạt 13,02 tỷ đồng; lợi nhuận sau thuế đạt 9,87 tỷ đồng; EPS đạt 1.719 đồng.

Năm 2011, Công ty đặt mục tiêu với doanh thu đạt 935 tỷ đồng; lợi nhuận sau thuế đạt 65 tỷ đồng; cổ tức 20%.

Công ty sẽ phát hành 2,8 triệu cổ phiếu chia cổ tức năm 2010 bằng cổ phiếu tỷ lệ 50% (sở hữu 10 cổ phiếu được nhận 5 cổ phiếu mới); và chào bán 4,2 triệu cổ phiếu cho cổ đông hiện hữu với giá 15.000 đồng/cổ phiếu và chào bán 400.000 cổ phiếu cho cán bộ nhân viên với giá bằng mệnh giá; phát hành 3 triệu cổ phiếu cho đối tác chiến lược với giá không thấp hơn 25.000 đồng/cổ phiếu. Mục đích là nhằm tăng vốn điều lệ, bổ sung nguồn vốn để công ty phát triển kinh doanh, thực hiện các dự án khai thác hàng hóa hàng không cho 30 hãng hàng không quốc tế.