17:56 25/07/2017

VNG báo lãi 582 tỷ đồng sau 6 tháng

Hà Anh

VNG cho biết, lợi nhuận sau thuế quý 2/2017 đạt 237 tỷ đồng và lũy kế 6 tháng năm 2017 đạt 582 tỷ đồng

Trang web của Công ty Cổ phần VNG.<b><br></b>
Trang web của Công ty Cổ phần VNG.<b><br></b>
Công ty Cổ phần VNG vừa công bố báo cáo tài chính hợp nhất 6 tháng năm 2017.

Theo đó, doanh thu thuần quý 2/2017 đạt 1.016 tỷ đồng, lũy kế 6 tháng đầu năm đạt 2.102 tỷ đồng. Lợi nhuận sau thuế quý 2/2017 đạt 237 tỷ đồng, lũy kế 6 tháng năm 2017 đạt 582 tỷ đồng.

Tính đến ngày 31/6/2017, tổng tài sản của công ty đạt 3.788 tỷ đồng - tăng 280 tỷ so với hồi đầu năm.

Tính đến 30/6/2017, số lượng nhân viên của VNG đạt 1.820 người, giảm 36 người so với hồi cuối năm.

Đáng chú ý, trong báo cáo bán niên 2017 của VNG cho biết khoản phải thu ngắn hạn của ông Lê Hồng Minh - Chủ tịch Hội đồng Quản trị kiêm Tổng giám đốc công ty vay từ ngày 11/9/2012 là hơn 250 tỷ đồng.

VNG cho biết, đây là khoản vay không có tài sản thế chấp và đáo hạn vào ngày 8/10/2017. Còn theo báo cáo thường niên năm 2016, ông Lê Hồng Minh, sinh năm 1977 tại Hà Nội đang nắm giữ 17,07% cổ phần VNG.

Hiện, công ty đang đầu tư vào 3 công ty liên kết là Công ty Cổ phần Ti Ki với 38% quyền sở hữu và biểu quyết, hoạt động chính của Ti Ki là thương mại điện tử; hai là Công ty ABA (Hồng Kông) với 50% quyền sở hữu và 49% quyền biểu quyết với hoạt động chính là phát triển phần mềm; ba là Công ty TNHH Thương mại và dịch vụ Truyền Thông Thanh Sơn với 49% quyền sở hữu và biểu quyết với hoạt động chính là thẻ trò chơi và thẻ điện thoại trả trước.

Năm 2017, công ty dự kiến doanh thu đạt 3.960 tỷ đồng và lợi nhuận trước thuế dự kiến đạt khoảng 908 tỷ đồng.

Trước đó, VNG đã có thông cáo cho biết hiện VNG đang xúc tiến để quá trình IPO (phát hành cổ phiếu lần đầu ra công chúng) tại Mỹ diễn ra nhanh nhất có thể và start-up Việt Nam dự kiến sẽ niêm yết cổ phiếu lên NASDAQ.