08:12 19/10/2011

VNG sang nhượng khách sạn Golf Cần Thơ để thanh toán nợ

Hà Anh

Hội đồng Quản trị Công ty Cổ phần Du lịch Golf Việt Nam (mã VNG-HSX) thông qua kế hoạch thoái vốn và đầu tư của công ty

Diễn biến giá cổ phiếu VNG trong 3 tháng qua - Nguồn: HSX.
Diễn biến giá cổ phiếu VNG trong 3 tháng qua - Nguồn: HSX.
Hội đồng Quản trị Công ty Cổ phần Du lịch Golf Việt Nam (mã VNG-HSX) thông qua kế hoạch thoái vốn và đầu tư của công ty.

Cụ thể, Hội đồng Quản trị công ty nhất trí đẩy nhanh tiến độ thoái vốn một phần hoặc toàn bộ tại các dự án hoạt động không hiệu quả, tìm đối tác để sang nhượng khách sạn Golf Cần Thơ và hoàn thiện thủ tục pháp lý đối với hoạt động đầu tư vào khách sạn Cozyna Angkor. Dự kiến thời gian thực hiện vào tháng 11/2011.

Trong trường hợp sang nhượng thành công, công ty sẽ dùng số tiền này thanh toán các khoản vay tới hạn, hoàn tất dự án đầu tư vào khách sạn Cozyna Angkor tại Campuchia; đồng thời tìm kiếm thuê, mua các khách sạn tiềm năng tại Tp.HCM hoặc Hà Nội nhằm mở rộng chuỗi khách sạn Golf trên toàn quốc, chia cổ tức và mua cổ phiếu quỹ nếu giá cổ phiếu xuống thấp.

Ngoài ra, Hội đồng Quản trị VNG cũng thông qua việc chuyển đổi chi nhánh công ty Vinagolf tại Đà Lạt thành Công ty TNHH MTV Vinagolf Đà Lạt và chuyển đổi chi nhánh tại Quảng Nam thành Công ty TNHH MTV Vinagolf Quảng Nam.

Ông Trần Thái Hòa - Trưởng Ban kiểm soát công ty Vinagolf và ông Hồ Kiên Cường - Tổng Giám đốc công ty sẽ đại diện phần vốn góp của Vinagolf (thay ông Trình Tự Kha được đề cử trước đây) và tham gia Hội đồng Quản trị Công ty Cổ phần Du lịch Vinagolf Angkor tại Campuchia.