08:37 10/07/2007

VNI đầu tư vào ITACO

Tú Uyên

Số lượng cổ phiếu mà VNI đang nắm giữ tại ITACO chiếm 3,8% lượng cổ phần tại công ty này

Quỹ Cơ sở hạ tầng Việt Nam (Vietnam Infrastructure Ltd., viết tắt là VNI), chuyên đầu tư vào các dự án cơ sở hạ tầng tại Việt Nam thuộc Tập đoàn Vina Capital vừa đầu tư 14,06 triệu USD để mua 2,5 triệu CP của Công ty Cổ phần Kkhu công nghiệp Tân Tạo (ITACO).

Như vậy, số lượng cổ phiếu mà VNI đang nắm giữ tại ITACO chiếm 3,8% lượng cổ phần tại công ty này và giá thỏa thuận đạt được là 90.000 đồng/cổ phiếu.

ITACO chuyên đầu tư về cơ sở hạ tầng và là đơn vị cung cấp các dịch vụ này cho các khu công nghiệp trên phạm vi cả nước. ITACO hiện sở hữu nhiều khu công nghiệp tại những vùng trọng điểm quanh Tp.HCM như Khu công nghiệp Tân Tạo, Khu công nghiệp Tân Đức... ITACO là một trong 10 công ty lớn nhất theo giá trị thị trường tại sàn Tp.HCM.

Được biết, ITACO đang lên kế hoạch trở thành Tập đoàn Đầu tư Tân Tạo, gọi tắt là ITA Group và phát hành cổ phiếu để tăng vốn điều lệ lên 300 tỷ đồng.

Trong nửa cuối năm 2007 và 2008 sắp tới, ITA Group sẽ đầu tư 500 tỷ đồng vào việc triển khai xây dựng dự án quần thể công nghiệp - dân cư - dịch vụ Tân Đức, góp 500 tỷ đồng vào Trường Cao đẳng Đông Nam Á, đầu tư 700 tỷ đồng vào Công ty ITA- Rice, 300 tỷ đồng vào Công ty ITA- Sky và góp vốn vào các công ty ITA- Ways, ITA-Water, dự án đô thị Saigon- Mekong với mỗi công ty là 500 tỷ đồng.