14:24 26/02/2013

VNI thay Tổng giám đốc

Hà Anh

VNI miễn nhiệm ông Hồ Đắc Hưng và ông Trần Minh Hoàng sẽ tạm thời làm tổng giám đốc thay cho ông Hưng kể từ ngày 25/2

Diễn biến giá cổ phiếu VNI trong 3 tháng qua. Nguồn: HOSE.<br>
Diễn biến giá cổ phiếu VNI trong 3 tháng qua. Nguồn: HOSE.<br>
Công ty Cổ phần Đầu tư bất động sản Việt Nam (mã VNI-HOSE) công bố nghị quyết của Hội đồng Quản trị về việc thay đổi nhân sự chủ chốt trong công ty.

Theo đó, trên sơ sở đề xuất của ông Hồ Đắc Hưng, VNI miễn nhiệm chức Tổng giám đốc của ông Hồ Đắc Hưng kể từ ngày 25/2.

Ông Hồ Đắc Hưng là kỹ sư điện tử hàng không. Đến nay, ông đã có gần 10 năm hoạt động trong lĩnh vực bất động sản. Trước khi miễn nhiệm, ông Hồ Đắc Hưng là cổ đông sáng lập, Phó chủ tịch Hội đồng Quản trị kiêm Tổng giám đốc VNI.

Đồng thời, Hội đồng Quản trị VNI bổ nhiệm ông Trần Minh Hoàng tạm thời kiêm nhiệm chức danh tổng giám đốc kể từ ngày 25/2. Ông Trần Minh Hoàng là tiến sĩ kinh tế. Hiện, ông Hoàng là chủ tịch Hội đồng Quản trị công ty.

Hiện, cán bộ chủ chốt của VNI có 6 thành viên gồm: ông Trần Minh Hoàng, cổ đông sáng lập - Chủ tịch Hội đồng Quản trị; ông Lương Bá Đàng, cổ đông sáng lập, thành viên Hội đồng Quản trị, Phó tổng giám đốc kiêm Giám đốc tài chính, Giám đốc dự án; ông Trần Bình Long, cổ đông sáng lập, thành viên Hội đồng quản trị kiêm Giám đốc kinh doanh; ông Phạm Kim Long, cổ đông sáng lập, thành viên Hội đồng quản trị; và bà Lê Nguyệt Ánh - Kế toán trưởng công ty.

Được biết, doanh thu hợp nhất quý 4 của VNI đạt 27,8 tỷ đồng, lũy kế năm 2012 đạt hơn 33 tỷ đồng; lợi nhuận sau thuế quý 4 chỉ đạt hơn 1 tỷ đồng, trong khi cùng kỳ lỗ 1,035 tỷ đồng; lũy kế năm 2012 đạt 38 triệu đồng, giảm mạnh so với mức 75 triệu đồng của năm 2011.