16:37 31/03/2010

VNM và HMC trả cổ tức bằng tiền

Hà Anh

VNM và HMC trả cổ tức bằng tiền với tỷ lệ thực hiện lần lượt là 10% và 11%/mệnh giá

Một điểm kinh doanh sản phẩm của Vinamilk.
Một điểm kinh doanh sản phẩm của Vinamilk.
Sở Giao dịch Chứng khoán Tp.HCM vừa thông báo thời hạn đăng ký cuối cùng để thanh toán cổ tức của VNM và HMC.

Theo đó, 8/4/2010 là ngày giao dịch không hưởng quyền và ngày 12/4 là thời hạn đăng ký cuối cùng để trả cổ tức bổ sung sau 6 năm cổ phần hóa của Công ty Cổ phần Sữa Việt Nam (mã VNM-HOSE).

Theo đó, ngày 27/4/2010, VNM sẽ trả cổ tức bằng tiền với tỷ lệ cổ tức 10% - 1.000 đồng/cổ phiếu.

Đối với chứng khoán đã lưu ký, cổ đông làm thủ tục nhận cổ tức tại các thành viên lưu ký nơi mở tài khoản lưu ký.

Đối với chứng khoán chưa lưu ký, nhận cổ tức tại trụ sở chính Công ty Chứng khoán BIDV (BSC) - tầng 10, Vincom A, 191 Bà Triệu, quận Hai Bà Trưng, Hà Nội và chi nhánh BSC - lầu 9, 146 Nguyễn Công Trứ, quận 1, Tp.HCM.

Trong khi đó, 8/4/2010 là ngày giao dịch không hưởng quyền và ngày 12/4 là thời hạn đăng ký cuối cùng cho việc trả cổ tức năm 2009 của Công ty Cổ phần Kim khí Tp.HCM (mã HMC-HOSE).

Theo đó, ngày 28/4, HMC sẽ chi trả cổ tức bằng tiền với tỷ lệ chi trả cổ tức: 11%/mệnh giá - 1.100 đồng/cổ phiếu.

Địa điểm thực hiện: Đối với cổ đông đã lưu ký chứng khoán, nhận cổ tức tại các công ty chứng khoán nơi cổ đông mở tài khoản.

Đối với cổ đông chưa lưu ký chứng khoán, nhận cổ tức tại văn phòng Công ty Cổ phần Kim Khí Tp.HCM - số 8 Lê Duẩn, quận 1, Tp.HCM.

Trung tâm Lưu ký Chứng khoán Chi nhánh Tp.HCM sẽ tạm ngừng nhận lưu ký chứng khoán VNM và HMC vào những ngày 9, 12, 13/4/2010.