17:32 01/08/2012

VNM xin ý kiến phát hành hơn 278 triệu cổ phiếu thưởng

Hà Anh

Ngày đăng ký cuối cùng để xin ý cổ đông về việc phát hành và niêm yết cổ phiếu thưởng là ngày 23/8/2012

Diễn biến giá cổ phiếu VNM trong 3 tháng qua. Nguồn: HOSE.
Diễn biến giá cổ phiếu VNM trong 3 tháng qua. Nguồn: HOSE.
Công ty Cổ phần Sữa Việt Nam (mã VNM-HOSE) thông báo nghị quyết Hội đồng Quản trị xin ý kiến cổ đông về việc phát hành cổ phiếu thưởng.

Theo đó, VNM xin ý kiến cổ đông phát hành tối đa 278.057.377 cổ phiếu với tỷ lệ 2:1 ( 2 cổ phiếu sẽ nhận được 1 cổ phiếu thưởng).

Ngày đăng ký cuối cùng để xin ý cổ đông về việc phát hành và niêm yết cổ phiếu thưởng là ngày 23/8/2012.

Thời gian phát hành dự kiến từ tháng 12/2012 đến tháng 1/2013, sau khi nhận được các phê duyệt từ Ủy ban Chứng khoán Nhà nước và Sở Giao dịch Chứng khoán Tp.HCM.

Cùng ngày 23/8, VNM sẽ chốt danh sách cổ đông trả cổ tức đợt 1/2012 với tỷ lệ 20%, tương đương 2.000 đồng/cổ phiếu. Ngày thanh toán cổ tức là 6/9/2012.

Theo báo cáo quý 2/2012, doanh thu thuần công ty mẹ Vinamilk đạt 7.096 tỷ đồng, lũy kế đạt 13.018 tỷ đồng. Lãi sau thuế quý 2 đạt 1.491 tỷ đồng, lũy kế 6 tháng đạt 2.753 tỷ đồng, EPS 6 tháng đầu năm đạt 4.953 đồng, trong đó riêng quý 2 đạt 2.684 đồng.

Vinamilk cho biết, nguyên nhân giúp lợi nhuận quý 2/2012 của công ty tăng 36,46% so với cùng kỳ năm ngoái là do lợi nhuận từ hoạt động sản xuất tăng, trong đó doanh thu tăng gần 30%. Trong khi đó, chi phí tài chính giảm gần 78%, chủ yếu do hoàn nhập dự phòng.

Tính đến 30/6, vốn chủ sở hữu của Vinamilk đạt 13.776 tỷ đồng, trong đó, vốn đầu tư của chủ sở hữu đạt 5.561 tỷ đồng, thặng dư vốn cổ phần đạt 1.277 tỷ đồng, lợi nhuận chưa phân phối đạt gần 5.100 tỷ đồng,…