10:36 21/08/2014

VNPT đăng ký bán hơn 40 triệu cổ phiếu Sacom

Hà Anh

VNPT đăng ký bán hơn 40 triệu cổ phiếu, nhằm thực hiện đề án tái cơ cấu Tập đoàn VNPT, từ ngày 25/8 đến ngày 3/9/2014

Diễn biến giá cổ phiếu SAM trong 3 tháng qua - Nguồn: HOSE.<br>
Diễn biến giá cổ phiếu SAM trong 3 tháng qua - Nguồn: HOSE.<br>
Công ty Cổ phần Đầu tư và Phát triển Sacom (mã SAM-HOSE) thông báo giao dịch cổ phiếu của tổ chức có liên quan đến cổ đông nội bộ Tập đoàn Bưu chính Viễn thông Việt Nam (VNPT).

Theo đó, VNPT đăng ký bán 40.577.792 cổ phiếu, nhằm thực hiện đề án tái cơ cấu Tập đoàn VNPT. Thời gian thực hiện từ ngày 25/8 đến ngày 3/9/2014 theo phương thức giao dịch khớp lệnh, thỏa thuận. Nếu thành công, số lượng cổ phiếu mà VNPT sẽ nắm giữ giảm từ 40.596.532 cổ phiếu, chiếm 31,04% xuống còn 18.740 cổ phiếu, chiếm 0,01% tại SAM.

Hiện, VNPT có ba đại diện tại Sacom là ông Vũ Minh Khiêm - Chủ tịch Hội đồng Quản trị, ông Phạm Hùng Đức và bà Lê Thị Liên - thành viên Hội đồng Quản trị.

Được biết, ông Đỗ Văn Trắc - Phó Chủ tịch Hội đồng Quản trị kiêm Tổng giám đốc, đăng ký bán 4.000.000 cổ phiếu, số cổ phiếu sẽ nắm giữ giảm từ 4.019.954 cổ phiếu, xuống còn 19.954 cổ phiếu, chiếm 0,015256%, nhằm giảm tỷ lệ sở hữu. Thời gian giao dịch từ 22/8 đến 29/9/2014.

Trong khi đó, bà Phạm Thị Lợi - Phó tổng giám đốc đã bán xong 35.000 cổ phiếu SAM từ ngày 11/8 - 18/8, số cổ phiếu nắm giữ còn 688 cổ phiếu, chiếm 0,0005% vốn tại SAM.

Hiện, giá cổ phiếu SAM đóng cửa với giá 11.800 đồng. Nếu thoái vốn tành công ở mức giá này thì VNPT thu về gần 479 tỷ, còn ông Đỗ Văn Trắc - Phó chủ tịch kiêm Tổng giám đốc thu về 47,2 tỷ đồng.

Theo báo cáo tài chính hợp nhất, doanh thu thuần quý 2/2014 của SAM đạt 496 tỷ đồng, tăng 169,63% so với cùng kỳ; lũy kế 6 tháng năm 2014 đạt 847,8 tỷ, tăng 67,4% so với cùng kỳ.

Lợi nhuận sau thuế quý 2 đạt 11,77 tỷ, giảm 60,7% so với cùng kỳ, lũy kế đạt 26,088 tỷ, giảm 58,2% so với cùng kỳ.

Tính đến hết 30/06/2014, tiền và các khoản tương đương tiền của SAM giảm 133,5 tỷ đồng so với đầu kỳ xuống còn 218,5 tỷ đồng, các khoản phải thu của khách hàng tăng gần 94% so với hồi đầu kỳ lên 458,7 tỷ đồng. Nợ ngắn hạn cũng tăng đến 43% lên gần 576 tỷ đồng trong đó chủ yếu là vay ngắn hạn và phải trả người bán bán; lợi nhuận sau thuế chưa phân phối giảm mạnh từ gần 91 tỷ xuống còn hơn 29 tỷ đồng.