08:53 14/10/2009

VNPT đẩy mạnh hoạt động xã hội vùng biên giới

Mạnh Chung

VNPT và Bộ Tư lệnh Bộ đội biên phòng vừa ký kết thỏa thuận hợp tác đẩy mạnh các hoạt động xã hội ở khu vực biên giới

Lễ ký kết hợp tác giữa VNPT và Bộ Tư lệnh Bộ đội biên phòng.
Lễ ký kết hợp tác giữa VNPT và Bộ Tư lệnh Bộ đội biên phòng.
Tập đoàn Bưu chính Viễn thông Việt Nam (VNPT) và Bộ Tư lệnh Bộ đội biên phòng vừa ký kết thỏa thuận hợp tác đẩy mạnh các hoạt động xã hội, cộng đồng và công tác truyền thông ở khu vực biên giới.

Theo bản thỏa thuận hợp tác này, VNPT và Bộ Tư lệnh Bộ đội biên phòng cùng đẩy mạnh công tác truyền thông, kết quả công tác chuyên môn và kết quả hoạt động xã hội, cộng đồng của hai bên tới cán bộ, nhân dân và chiến sỹ cả nước; hợp tác cùng thực hiện Nghị quyết 30a/2008/NQ-CP ngày 27/12/2008 của Chính phủ trên địa bàn các xã biên giới thuộc hai huyện Mường Tè và Sìn Hồ của tỉnh Lai Châu và các hoạt động khác trong phạm vi các xã, huyện biên giới của cả nước.

Theo đó, VNPT cam kết sẽ thực hiện đầy đủ trách nhiệm về tài chính cho các nhiệm vụ, theo thỏa thuận của hai bên trong phạm vi thực hiện Nghị quyết 30a/2008/NQ-CP của Chính phủ và hoạt động khác nếu có; thường xuyên phối hợp và hỗ trợ bộ đội biên phòng làm tốt công tác truyền thông.

Về phía Bộ Tư lệnh Bộ đội biên phòng cũng cam kết tạo điều kiện và giúp đỡ các đơn vị thành viên của VNPT làm tốt công tác xã hội cộng đồng; công tác bảo vệ, khai thác hệ thống cơ sở hạ tầng, dịch vụ của mạng lưới bưu chính viễn thông ở khu vực biên giới, biển đảo; tuyên truyền, vận động nhân dân địa phương tham gia bảo vệ và khai thác có hiệu quả các dịch vụ bưu chính viễn thông.

Bản thỏa thuận hợp tác trên được nhận định sẽ góp phần nâng cao dân trí, phát triển sản xuất kinh doanh, củng cố quốc phòng – an ninh và nâng cao chất lượng công tác thông tin tìm kiếm cứu hộ, cứu nạn ở khu vực biên giới, biển đảo; tổ chức thực hiện tốt các nội dung đã thỏa thuận giữa Bộ Tư lệnh Bộ đội biên phòng với VNPT và cấp ủy, chính quyền địa phương trên địa bàn khu vực biên giới.