09:16 21/09/2007

VNPT hợp tác toàn diện với Prudential

L.Hương

Tập đoàn Bưu chính Viễn thông Việt Nam (VNPT) và Công ty Bảo hiểm nhân thọ Prudential Việt Nam đã ký Biên bản ghi nhớ về thoả thuận hợp tác toàn diện

Ngày 20/9/2007, tại Hà Nội, Tập đoàn Bưu chính Viễn thông Việt Nam (VNPT) và Công ty Bảo hiểm nhân thọ Prudential Việt Nam đã ký Biên bản ghi nhớ về thoả thuận hợp tác toàn diện.

Theo thỏa thuận này, hai bên sẽ hợp tác trong việc cung cấp các dịch vụ bưu chính, viễn thông và bảo hiểm, gồm: dịch vụ thu phí bảo hiểm tại nhà và tại bưu cục cho khách hàng Prudential; dịch vụ chi hộ; dịch vụ bưu chính với các sản phẩm trọn gói được VNPT thiết kế riêng, phù hợp với yêu cầu của Prudential; hợp tác phân phối chéo các sản phẩm của nhau và các lĩnh vực hợp tác khác.

Phía VNPT sẽ nghiên cứu khả năng tận dụng mạng lưới các bưu cục rộng khắp trên toàn quốc với các giải pháp tương ứng để phục vụ thu phí bảo hiểm, thực hiện chi trả các khoản tiền liên quan đến hợp đồng bảo hiểm cho khách hàng của Prudential, đồng thời xem xét khả năng phân phối các sản phẩm bảo hiểm, tài chính của Prudential...

Ngược lại, Prudential sẽ xem xét khả năng phân phối các sản phẩm dịch vụ bưu chính, thông tin liên lạc của VNPT trong phạm vi chức năng cho phép. Sự hợp tác giữa Prudential và VNPT trong việc cung cấp các dịch vụ tài chính như tiết kiệm, chuyển tiền, đặc biệt là dịch vụ tài chính bán lẻ như thu hộ sẽ mang đến một tiềm năng rất lớn và đa dạng.

Bên cạnh đó, việc thiết lập quan hệ đối tác chiến lược lâu dài sẽ mang lại lợi ích bền vững cho cả hai doanh nghiệp thông qua việc gia tăng các hạng mục dịch vụ của VNPT cũng như của Prudential và đặc biệt là nâng cao các tiện ích dành cho khách hàng của hai doanh nghiệp.