23:07 11/09/2013

VNPT muốn thoái toàn bộ vốn tại Sonadezi Long Thành

Hà Anh

VNPT đăng ký bán toàn bộ 1.065.600 cổ phiếu, chiếm 5,328% vốn điều lệ SZL nhằm thoái vốn đầu tư ngoài ngành

Diễn biến giá cổ phiếu SZL trong 3 tháng qua - Nguồn: HOSE.<br>
Diễn biến giá cổ phiếu SZL trong 3 tháng qua - Nguồn: HOSE.<br>
Công ty Cổ phần Sonadezi Long Thành (mã SZL-HOSE) thông báo giao dịch cổ phiếu của tổ chức có liên quan Tập đoàn Bưu chính Viễn thông Việt Nam (VNPT).

Theo đó, VNPT đăng ký bán toàn bộ 1.065.600 cổ phiếu, chiếm 5,328% vốn điều lệ SZL. Giao dịch thực hiện theo phương châm thoái vốn đầu tư ngoài ngành theo chỉ đạo của Chính Phủ.

Giao dịch dự kiến thực hiện khớp lệnh hoặc thỏa thuận từ ngày 16/9 đến ngày 15/10/2013. Hiện giá cổ phiếu SZL được giao dịch quanh mức 13.200 đồng/cổ phiếu, nếu giao dịch thành công, VNPT sẽ thu về khoảng 14 tỷ đồng.

Ông Nguyễn Văn Thắng là đại diện phần vốn góp của VNPT tại SZL nắm giữ chức Ủy viên Hội đồng Quản trị công ty này. Ông Thắng đồng thời là Giám đốc Viễn thông Đồng Nai.

Theo báo cáo tài chính bán niên 2013 đã soát xét, doanh thu bán hàng của SZL đạt 74,3 tỷ đồng, lợi nhuận sau thuế đạt 19 tỷ đồng, EPS đạt 1.055 đồng/cổ phiếu.