23:40 06/09/2010

VNPT tăng vốn góp vào Maritime Bank

Thùy Duyên

Tập đoàn Bưu chính Viễn thông Việt Nam (VNPT) được tăng vốn góp tại Ngân hàng Thương mại Cổ phần Hàng Hải (Maritime Bank)

Theo dự tính trong tờ trình tại Đại hội cổ đông hồi tháng 3/2010, dự kiến tổng số cổ phần mà VNPT sẽ sở hữu dự kiến là hơn 96,6 triệu cổ phần, ứng với tỷ lệ sở hữu dự kiến hơn 19,3% khi Maritime Bank tăng vốn lên 5.000 tỷ đồng.
Theo dự tính trong tờ trình tại Đại hội cổ đông hồi tháng 3/2010, dự kiến tổng số cổ phần mà VNPT sẽ sở hữu dự kiến là hơn 96,6 triệu cổ phần, ứng với tỷ lệ sở hữu dự kiến hơn 19,3% khi Maritime Bank tăng vốn lên 5.000 tỷ đồng.
Tập đoàn Bưu chính Viễn thông Việt Nam (VNPT) được tăng vốn góp tại Ngân hàng Thương mại Cổ phần Hàng Hải (Maritime Bank) với hơn 46 tỷ đồng.

Văn phòng Chính phủ vừa có Công văn số 6245/VPCP-ĐMDN truyền đạt ý kiến của Phó thủ tướng Thường trực Nguyễn Sinh Hùng về việc đồng ý cho VNPT tăng vốn góp tại Maritime Bank bằng cổ phiếu thưởng từ nguồn thặng dư vốn của ngân hàng này với số tiền hơn 46 tỷ đồng (tương đương với 4.639.259 cổ phần).

Phó thủ tướng cũng lưu ý, việc chuyển quyền mua cổ phần phát hành thêm và trái phiếu chuyển đổi thực hiện theo quy định của pháp luật hiện hành.

Theo nội dung tờ trình tại Đại hội cổ đông hồi tháng 3/2010 về phương án tăng vốn điều lệ năm 2010, Maritime Bank dự tính sẽ tăng vốn điều lệ lên 5.000 tỷ đồng; trong đó, dự kiến tổng số cổ phần mà VNPT sẽ sở hữu dự kiến là hơn 96,6 triệu cổ phần, ứng với tỷ lệ sở hữu dự kiến hơn 19,3%.

Bên cạnh VNPT, cũng theo nội dung tại tờ trình về phương án tăng vốn nói trên, tham gia góp vốn và cơ cấu các cổ đông sở hữu từ 5% vốn điều lệ tại ngân hàng này còn có Tổng công ty Hàng hải Việt Nam (dự kiến 7,28%) , Công ty Cổ phần Chứng khoán Agribank (15,44%), Công ty Cổ phần Phát triển Hà Nam (5,27%).

Đối với VNPT, theo nội dung công văn trên, Phó thủ tướng Nguyễn Sinh Hùng cũng yêu cầu tập đoàn này thực hiện đúng lộ trình chuyển nhượng vốn góp tại 3 ngân hàng thương mại cổ phần là Xuất nhập khẩu Việt Nam, Đông Á và Tiên Phong. Tuy nhiên, thông tin chi tiết hiện chưa thấy công bố.