09:40 16/09/2009

VNPT trở thành nhà cung cấp chứng thực chữ ký số đầu tiên

Mạnh Chung

VNPT vừa được Bộ Thông tin và Truyền thông trao giấy phép cung cấp dịch vụ Chứng thực chữ ký số công cộng

VNPT nhận giấy phép cung cấp dịch vụ Chứng thực chữ ký số công cộng.
VNPT nhận giấy phép cung cấp dịch vụ Chứng thực chữ ký số công cộng.
Tập đoàn Bưu chính Viễn thông Việt Nam (VNPT) vừa được Bộ Thông tin và Truyền thông trao giấy phép cung cấp dịch vụ Chứng thực chữ ký số công cộng.

Như vậy, VNPT trở thành nhà cung cấp dịch vụ Chứng thực chữ ký số công cộng đầu tiên tại Việt Nam.

Theo giấy phép, VNPT sẽ được phép cung cấp dịch vụ Chứng thực chữ ký số cho cơ quan, tổ chức, cá nhân sử dụng trong các hoạt động công cộng. Các loại chứng thư số được VNPT cung cấp gồm: chứng thư số cá nhân cho cơ quan, tổ chức, cá nhân; chứng thư số SSL (chứng thư số dành cho website); chứng thư số cho CodeSigning (chứng thư số dành cho ứng dụng).

Hiện đơn vị này đã ký thỏa thuận với Bộ Tài chính để đầu tư và hợp tác lâu dài trong các hoạt động thiết lập, cung cấp, sử dụng hạ tầng chứng thực chữ ký số công cộng và thúc đẩy ứng dụng chữ ký số trong các dịch vụ hành chính công điện tử của ngành tài chính; đồng thời hợp tác, hỗ trợ triển khai thành công.

Dự án thí điểm “Người nộp thuế nộp hồ sơ khai thuế qua mạng Internet” và áp dụng chữ ký số vào các thủ tục hải quan điện tử trong giai đoạn 2009-2010.