15:34 23/10/2009

VNR công bố lãi hơn 153 tỷ đồng trong 9 tháng

N.Anh

Tổng công ty Cổ phần Tái bảo hiểm quốc gia Việt Nam công bố kết quả kinh doanh quý 3/2009 và lũy kế 9 tháng năm 2009

Biểu đồ diễn biến giá cổ phiếu VNR từ tháng 9/2008 đến nay - Nguồn: VNDS.
Biểu đồ diễn biến giá cổ phiếu VNR từ tháng 9/2008 đến nay - Nguồn: VNDS.
Tổng công ty Cổ phần Tái bảo hiểm quốc gia Việt Nam (mã VNR-HNX) vừa công bố kết quả kinh doanh quý 3 và lũy kế 9 tháng năm 2009.

Theo đó, tổng doanh thu thuần trong quý 3/2009 của VNR đạt 208,28 tỷ đồng, lũy kế 9 tháng đạt 566,06 tỷ đồng. Tổng chi phí trong quý 3/2009 là 142 tỷ đồng, lũy kế 9 tháng là 382,68 tỷ đồng.

Lợi nhuận sau thuế trong quý 3 đạt 56,8 tỷ đồng, lũy kế 9 tháng đạt 153,6 tỷ đồng. Lãi cơ bản trên mỗi cổ phiếu (EPS) đạt 2.285 đồng, riêng EPS quý 3/2009 đạt 845 đồng.

Được biết, đại hội cổ đông của Tổng công ty đã thông qua kế hoạch kinh doanh năm 2009 với doanh thu phí nhận tái bảo hiểm đạt 1.000 tỷ đồng; doanh thu phí giữ lại 330 tỷ đồng; doanh thu đầu tư và doanh thu hoạt động khác đạt 185 tỷ đồng; lợi nhuận trước thuế ước đạt 210 tỷ đồng và dự kiến chia cổ tức 18%/ năm.