00:10 15/09/2010

VNS: 8 tháng hoàn thành hơn 82% kế hoạch lợi nhuận năm

N.Anh

Công ty Cổ phần Ánh Dương Việt Nam (mã VNS-HOSE) công bố kết quả kinh doanh tháng 8/2010

Tổng lợi nhuận sau thuế trong tháng 8/2010 đạt 9,27 tỷ đồng, lũy kế 8 tháng năm 2010 đạt 142,95 tỷ đồng, bằng 82,3% kế hoạch năm 2010.
Tổng lợi nhuận sau thuế trong tháng 8/2010 đạt 9,27 tỷ đồng, lũy kế 8 tháng năm 2010 đạt 142,95 tỷ đồng, bằng 82,3% kế hoạch năm 2010.
Công ty Cổ phần Ánh Dương Việt Nam (mã VNS-HOSE) công bố kết quả kinh doanh tháng 8/2010.

Cụ thể, tổng doanh thu kinh doanh trong tháng 8/2010 của VNS đạt 142,15 tỷ đồng, lũy kế 8 tháng năm 2010 đạt 1.048,7 tỷ đồng, bằng 70,8% kế hoạch năm 2010. Tổng lợi nhuận sau thuế trong tháng 8/2010 đạt 9,27 tỷ đồng, lũy kế 8 tháng năm 2010 đạt 142,95 tỷ đồng, bằng 82,3% kế hoạch năm 2010.

Thông tin công bố cho biết, trong tháng 8/2010 Công ty đã hạch toán 96,5% doanh thu chuyển nhượng lô đất tại Thủ Khoa Huân với giá trị là 279,92 tỷ đồng và lợi nhuận sau thuế đạt 70,7 tỷ đồng.

Năm 2010, VNS đặt mục tiêu với tổng doanh thu và thu nhập đạt 1.774,67 tỷ đồng, tổng lợi nhuận sau thuế đạt 173,59 tỷ đồng.