17:14 15/07/2010

VNS và SVC công bố kết quả kinh doanh trong 6 tháng

N.Anh

VNS và SVC vừa công bố kết quả hoạt động kinh doanh quý 2 và lũy kế 6 tháng đầu năm 2010

Công ty Cổ phần Ánh Dương Việt Nam (mã VNS-HOSE) và Công ty Cổ phần Dịch vụ Tổng hợp Sài Gòn (mã SVC-HOSE) vừa công bố kết quả hoạt động kinh doanh quý 2 và lũy kế 6 tháng đầu năm 2010.

* Công ty Cổ phần Ánh Dương Việt Nam (mã VNS) công bố tổng doanh thu kinh doanh tháng 6/2010 đạt 134,83 tỷ đồng, lũy kế 6 tháng đầu năm đạt 757 tỷ đồng, bằng 51,14 kế hoạch năm 2010; tổng lợi nhuận sau thuế trong tháng 6/2010 đạt 8,18 tỷ đồng; lũy kế đạt 52,09 tỷ đồng, bằng 30% kế hoạch năm 2010.

Năm 2010, VNS đặt mục tiêu với tổng doanh thu và thu nhập đạt 1.774,67 tỷ đồng, tổng lợi nhuận sau thuế đạt 173,59 tỷ đồng.

* Công ty Cổ phần Dịch vụ Tổng hợp Sài Gòn (mã SVC) công bố kết quả kinh doanh hợp nhất ước thực hiện 6 tháng đầu năm 2010 với tổng doanh thu bán hàng và cung cấp dịch vụ đạt 1.671 tỷ đồng, bằng 42% kế hoạch năm; lợi nhuận trước thuế đạt 40,6 tỷ đồng, bằng 40,6% kế hoạch năm.

SVC cho biết, sản lượng tiêu thụ ôtô của toàn hệ thống Savico trong 6 tháng đầu năm 2010 tăng 34% so với cùng kỳ năm 2009, chiếm 8,5% thi phần VAMA, tăng 1,9% so với cùng kỳ năm 2009, chiếm 23% thị phần Toyota, 24% thị phần Ford, 15% thị phần Suzuki. Tuy nhiên lợi nhuận trước thuế mang về giảm 27% so với cùng kỳ năm 2009 là do việc mở rộng hệ thống với các công ty mới đi vào hoạt động như Toyota Cần Thơ, Hyundai Thành Phố; Bến Thành Ford; Hyundai Sông Hàn, Trung tâm kinh doanh Toyota đã qua sử dụng. Đồng thời, các đơn vị kinh doanh ôtô không còn được hưởng lãi ưu đãi theo chương trình kích cầu của Chính phủ.

Bên cạnh đó, các dự án của công ty đang trong quá trình triển khai như: Khahomex - Savico tại 56 Bến Vân Đồn, Mercure Sơn Trà Resort; Khu dân cư Hiệp Phước Bình - Tam Bình; 91 Pasteur sẽ đưa vào sử dụng mang lại doanh thu vào cuối năm 2010.