10:43 17/12/2009

VNT, SD3 và HIG chi trả cổ tức bằng tiền

N.Anh

Trung tâm Lưu ký Chứng khoán thông báo thời hạn đăng ký cuối để chi trả cổ tức bằng tiền của VNT, SD3 và HIG

Biểu đồ diễn biến giá cổ phiếu SD3 từ tháng 11/2008 đến nay - Nguồn: VNDS.
Biểu đồ diễn biến giá cổ phiếu SD3 từ tháng 11/2008 đến nay - Nguồn: VNDS.
Trung tâm Lưu ký Chứng khoán Việt Nam thông báo thời hạn đăng ký cuối để chi trả cổ tức bằng tiền của VNT, SD3 và HIG.

* Ngày 25/12/2009 là thời hạn đăng ký cuối cùng để chi trả cổ tức đợt 2 năm 2009 bằng tiền của Công ty Cổ phần Giao nhận vận tải Ngoại thương (mã VNT-HNX).

Theo đó, ngày 15/1/2010, VNT sẽ chi trả cổ tức với tỷ lệ thực hiện 7%/cổ phần -1 cổ phần được nhận 700 đồng.

Địa điểm thực hiện: Đối với chứng khoán lưu ký, người sở hữu làm thủ tục nhận cổ tức tại các thành viên lưu ký nơi mở tài khoản.

Đối với chứng khoán chưa lưu ký: người sở hữu làm thủ tục nhận cổ tức tại phòng Tài chính - Kế toán Công ty Cổ phần Giao nhận vận tải Ngoại thương - số 2 Bích Câu - Quốc Tử Giám - Đống Đa - Hà Nội.

* Ngày 31/12/2009 là thời hạn đăng ký cuối cùng để tạm ứng cổ tức đợt 1 năm 2009 bằng tiền của Công ty Cổ phần Sông Đà 3 (mã SD3-HNX).

Theo đó, 20/1/2009, SD3 sẽ tạm ứng cổ tức với tỷ lệ thực hiện 10%/cổ phần (1 cổ phần được nhận 1.000 đồng).

Địa điểm thực hiện: Đối với chứng khoán lưu ký, người sở hữu làm thủ tục nhận cổ tức tại các thành viên lưu ký nơi mở tài khoản.

Đối với chứng khoán chưa lưu ký: người sở hữu làm thủ tục nhận cổ tức tại trụ sở Công ty Cổ phần Sông Đà 3  - số 105 Đường Phạm Văn Đồng, phường Thống Nhất, Tp. Pleiku, tỉnh Gia Lai.

Trung tâm Lưu ký tạm ngừng nhận lưu ký chứng khoán SD3 vào những ngày 30/12, 31/12/2009 và 4/1/2010.

* Ngày 25/12/2009 là thời hạn đăng ký cuối cùng để tạm ứng cổ tức năm 2009 bằng tiền và lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản của Công ty Cổ phần Tập đoàn HIPT (mã HIG-UpCom).

Theo đó, ngày 20/1/2010, HIG sẽ tạm ứng cổ tức với tỷ lệ thực hiện 20%/cổ phần (1 cổ phần được nhận 2.000 đồng).

Dự kiến từ ngày 15/1/2010 - 31/1/2010, HIG sẽ lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản về việc phát hành cổ phiếu thưởng cho cổ đông hiện hữu.

Địa điểm thực hiện: Đối với chứng khoán lưu ký, cổ đông làm thủ tục nhận cổ tức tại các thành viên lưu ký nơi mở tài khoản lưu ký.

Đối với chứng khoán chưa lưu ký, cổ đông làm thủ tục nhận cổ tức tại trụ sở chính của công ty -  HiPT Building - 152 Thụy Khuê - Tây Hồ - Hà Nội.

Trung tâm Lưu ký tạm ngừng nhận lưu ký chứng khoán VNT và HIG vào những ngày 24, 25 và 28/12/2009.