07:06 29/01/2016

Vợ con Chủ tịch Hoàng Anh Gia Lai không nắm cổ phần HAG

Hà Anh

Tính đến hết 2015, ông Đoàn Nguyên Đức nắm giữ gần 347,8 triệu cổ phiếu HAG, chiếm 44,02%

So với năm 2014, ông Đoàn Nguyên Đức đã mua thêm 5 triệu cổ phiếu HAG với mục đích tăng tỷ lệ sở hữu.
So với năm 2014, ông Đoàn Nguyên Đức đã mua thêm 5 triệu cổ phiếu HAG với mục đích tăng tỷ lệ sở hữu.
Tập đoàn Hoàng Anh Gia Lai (mã HAG-HOSE) vừa công bố báo cáo quản trị năm 2015.

Theo đó, tính đến hết 2015, ông Đoàn Nguyên Đức - Chủ tịch Hội đồng Quản trị Hoàng Anh Gia Lai nắm giữ gần 347,8 triệu cổ phiếu, chiếm 44,02%. So với năm 2014, ông Đức đã mua thêm 5 triệu cổ phiếu HAG, với mục đích tăng tỷ lệ sở hữu.

Đáng chú ý, vợ của ông Đức là bà Hoàng Thị Ngọc Bích và ba con là Đoàn Hoàng Anh, Đoàn Hoàng Nam, Đoàn Hoàng Nam Anh không nắm giữ bất kỳ cổ phiếu nào tại Hoàng Anh Gia Lai.

Tương tự, cha của ông Đức là ông Đoàn Tiến Quyết cũng không sở hữu cổ phiếu. Duy nhất có mẹ ông Đức là bà Nguyễn Thị Thơm là nắm giữ 150.375 cổ phiếu HAG, chiếm 0,02%.

Cũng theo báo cáo quản trị của HAG, 9 người anh, em ruột của ông Đoàn Nguyên Đức chỉ nắm giữ khoảng 7,5 triệu cổ phiếu HAG. Trong đó, ông Đoàn Nguyên Thu - thành viên Hội đồng Quản trị - nắm giữ với số lượng lớn nhất với gần 6,5 triệu cổ phiếu, chiếm 0,82%.

Được biết, doanh thu hợp nhất quý 3/2015 của Hoàng Anh Gia Lai đạt hơn 2.153,5 tỷ đồng, lợi nhuận trước thuế đạt hơn 470 tỷ đồng và lợi nhuận sau thuế đạt 428 tỷ đồng.

Lũy kế 9 tháng năm 2015, doanh thu Hoàng Anh Gia Lai đạt gần 5.190 tỷ đồng và lợi nhuận sau thuế đạt hơn 1.340 tỷ đồng. Hiện công ty chưa công bố báo cáo tài chính quý 4 cũng như năm 2015.