08:42 08/08/2011

Vợ, con ông Chủ tịch Hội đồng Quản trị DLR bị phạt 30 triệu đồng

Hà Anh

Vợ, con ông Chế Anh - Chủ tịch Hội đồng quản trị DLR đã bán cổ phiếu mà không báo cáo với SSC và HNX

Uỷ ban Chứng khoán Nhà nước ban hành Quyết định số 42 và 43/QĐ-TT về việc xử phạt vi phạm hành chính đối với bà Đoàn Thị Tịnh và ông Chế Vũ Vũ - người liên quan tới ông Chế Anh - Chủ tịch Hội đồng Quản trị Công ty Cổ phần Địa ốc Đà Lạt do có hành vi vi phạm quy định về việc công bố thông tin trên thị trường chứng khoán.

Cụ thể: từ ngày 25/6/2010 đến ngày 29/6/2010, bà Đoàn Thị Tịnh, vợ ông Chế Anh - Chủ tịch Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Địa ốc Đà Lạt (mã DLR-HNX) đã giao dịch bán 30.500 cổ phiếu DLR nhưng không báo cáo trước khi thực hiện giao dịch với Uỷ ban Chứng khoán Nhà nước (SSC), Sở Giao dịch Chứng khoán Hà Nội (HNX) theo quy định, vi phạm quy định tại Điểm 4.2 Khoản 4 Mục IV Thông tư số 09/2010/TT-BTC ngày 15/1/2010 của Bộ Tài chính hướng dẫn về việc công bố thông tin trên thị trường chứng khoán(Thông tư 09/2010/TT-BTC);
 
Từ ngày 18/6/2010 đến 29/6/2010, ông Chế Vũ Vũ, con ông Chế Anh - Chủ tịch Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Địa ốc Đà Lạt (mã DLR) đã giao dịch bán 21.000 cổ phiếu DLR nhưng không báo cáo trước khi thực hiện giao dịch với Uỷ ban Chứng khoán Nhà nước , Sở Giao dịch Chứng khoán Hà Nội theo quy định, vi phạm quy định tại Điểm 4.2 Khoản 4 Mục IV Thông tư số 09/2010/TT-BTC.
 
Do đó, xét tính chất và mức độ vi phạm, Uỷ ban Chứng khoán Nhà nước phạt tiền 30.000.000 đồng theo quy định tại Điểm a Khoản 2 Điều 23 Nghị định 85/2010/NĐ-CP ngày 2 tháng 8 năm 2010 của Chính phủ về xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực chứng khoán và thị trường chứng khoán đối với bà Đoàn Thị Tịnh và ông Chế Vũ Vũ.