15:20 18/04/2014

Vợ ông Đặng Thành Tâm muốn bán cổ phiếu KBC

Hà Anh

Nếu thoái vốn thành công ở mức trên dưới 12.000 đồng/cổ phiếu, bà Thanh sẽ thu về được 24 tỷ đồng

Diễn biến giá cổ phiếu KBC trong 3 tháng qua - Nguồn: HOSE.<br>
Diễn biến giá cổ phiếu KBC trong 3 tháng qua - Nguồn: HOSE.<br>
Tổng công ty Phát triển Đô thị Kinh Bắc – Công ty Cổ phần (mã KBC-HOSE) thông báo giao dịch cổ phiếu của người có liên quan đến cổ đông nội bộ Nguyễn Thị Kim Thanh.

Theo đó, từ ngày 22/4 đến ngày 23/4 bà Kim Thanh, vợ ông Đặng Thành Tâm - Chủ tịch Hội đồng Quản trị đăng ký bán 2.000.000 cổ phiếu. Nếu giao dịch thành công, số lượng cổ phiếu mà bà Kim Thanh nắm giữ sẽ còn 10.272.770 cổ phiếu, chiếm 3,47% vốn điều lệ. Mục đích là kinh doanh và giao dịch được thực hiện bằng phương thức khớp lệnh trên sàn.

Hiện, giá cổ phiếu KBC được giao dịch ở mốc trên dưới 12.000 đồng/cổ phiếu và nếu thoái vốn thành công ở mức giá này, bà Thanh sẽ thu về được 24 tỷ đồng.

Được biết, Ủy ban Chứng khoán Nhà nước đã chấp thuận cho KBC được chào bán riêng lẻ 100 triệu cổ phần cho 5 nhà đầu tư cá nhân và tổ chức là các chủ nợ của công ty để cấn trừ nợ. Thời gian phát hành dự kiến từ ngày 15/4 đến ngày 15/5/2014 và số cổ phiếu trên sẽ bị hạn chế chuyển nhượng trong vòng 1 năm.

Trước đó, HOSE đã đưa cổ phiếu KBC ra khỏi diện cảnh báo kể từ ngày 1/4/2014 do căn cứ trên báo cáo tài chính hợp nhất kiểm toán năm 2013, công ty đã khắc phục được nguyên nhân dẫn đến chứng khoán bị cảnh báo do lợi nhuận sau thuế của cổ đông công ty mẹ năm 2013 là 72,5 tỷ đồng và lợi nhuận sau thuế chưa phân phối là 844,01 tỷ đồng.