10:27 23/11/2012

Vợ và công ty của vợ chủ tịch muốn thoái hết vốn tại FDC

Hà Anh

Bà Trang và công ty của Bà Trang đăng ký bán toàn bộ tổng cộng 1.097.120 cổ phiếu FDC để giải quyết tài chính cá nhân.

Diễn biến giá cổ phiếu FDC trong 3 tháng qua. Nguồn: HOSE.<br>
Diễn biến giá cổ phiếu FDC trong 3 tháng qua. Nguồn: HOSE.<br>
Công ty Cổ phần Ngoại thương và Phát triển đầu tư Tp.HCM (mã FDC-HOSE) thông báo giao dịch cổ phiếu của người và tổ chức có liên quan đến cổ đông nội bộ.
   
Theo đó, bà Lê Thu Trang, vợ ông Trần Thanh Hải - Chủ tịch Hội đồng Quản trị đăng ký bán hết 450.000 cổ phiếu FDC đang sở hữu, nhằm giải quyết việc tài chính cá nhân.

Bên cạnh đó, Công ty Cổ phần Bất động sản Triệu Xuân do bà Lê Thu Trang làm Giám đốc, cũng đăng ký bán hết  647.120 cổ phiếu FDC đang nắm giữ, nhằm giải quyết việc tài chính cá nhân.

Giao dịch được thực hiện trong thời gian từ 26/11 đến 26/12, thông qua phương thức khớp lệnh hoặc thỏa thuận. Nếu giao dịch thành công, bà Trang và Công ty Bất động sản Triệu Xuân sẽ không còn sở hữu cổ phiếu FDC.

Được biết, Hội đồng Quản trị FDC thông qua phương án phát hành thêm 1.011.365 cổ phiếu theo tỷ lệ 5%, trong đó 3% cổ phiếu để chi trả cổ tức còn lại của năm 2011 và 2% cổ phiếu để tăng vốn điều lệ từ nguồn vốn chủ sở hữu. Thời gian thự hiện trong tháng 12/2012.

Đồng thời, thông qua việc điều chỉnh kế hoạch kinh doanh năm 2012 với doanh thu từ 155,7 tỷ đồng lên 163 tỷ đồng, lợi nhuận trước thuế giảm 27% từ 56,48 tỷ đồng xuống còn 41 tỷ đồng và lợi nhuận sau thuế giảm 30% từ 42,65 tỷ đồng xuống còn 30 tỷ đồng.

Chốt phiên giao dịch ngày 22/11, giá cổ phiếu FDC đóng cửa ở mức 24.700 đồng/cổ phiếu.