10:21 01/09/2008

VOF Investment Limited giảm tỷ lệ nắm giữ cổ phiếu TTF và DMC

T.Linh

VOF Investment Limited giảm tỷ lệ nắm giữ 2 mã cổ phiếu TTF từ 5% xuống còn 4,67% và DMC từ 6,29% xuống còn 5,32%

Theo thông tin từ Sở Giao dịch Chứng khoán Tp.HCM ngày 29/8, cổ đông lớn của Công ty Cổ phần Tập đoàn Kỹ nghệ gỗ Trường Thành (mã TTF) và Công ty Cổ phần Xuất nhập khẩu Domesco (mã DMC) đã giảm tỷ lệ nắm giữ 2 mã cổ phiếu này này.

Cụ thể, đối với TTF, VOF Investment Limited đã thực hiện bán 50.000 cổ phiếu TTF, qua đó giảm tỷ lệ nắm giữ cổ phiếu này từ 5% xuống còn 4,67% (tương đương 700.000 cổ phiếu). Thời gian thực hiện giao dịch đối với cổ phiếu TTF là ngày 26/8.

Trước đó, từ ngày 11/7 đến ngày 21/8, VOF Investment Limited cũng đã thực hiện bán 133.810 cổ phiếu DMC và giảm tỷ lệ nắm giữ cổ phiếu này từ 6,29% xuống còn 5,32% (tương đương 732.780 cổ phiếu).