00:27 16/03/2010

Vốn “bơm” qua thị trường mở giảm mạnh

Minh Đức

Lượng tiền Ngân hàng Nhà nước “bơm” qua thị trường mở (OMO) liên tục giảm mạnh trong những phiên đấu thầu gần đây

Từ ngày 4/3 đến nay, lượng tiền “bơm” qua thị trường mở đã giảm mạnh và hiện chỉ còn duy trì mỗi ngày 1 phiên đấu thầu.
Từ ngày 4/3 đến nay, lượng tiền “bơm” qua thị trường mở đã giảm mạnh và hiện chỉ còn duy trì mỗi ngày 1 phiên đấu thầu.
Lượng tiền Ngân hàng Nhà nước “bơm” qua thị trường mở (OMO) liên tục giảm mạnh trong những phiên đấu thầu gần đây.

Thống kê kết quả đấu thầu trên thị trường mở từ đầu tháng 3 trở lại đây cho thấy, khối lượng trúng thấu giảm nhanh và mạnh qua mỗi phiên, lãi suất ổn định.

Trong tháng 2/2010, do khó khăn thanh khoản hệ thống ngân hàng, thị trường biết đến lượng vốn mỗi ngày Ngân hàng Nhà nước hỗ trợ qua thị trường mở có từ 12.000 – 15.000 tỷ đồng; nghiệp vụ thị trường mở được tăng cường 2 phiên/ngày.

Trong ngày 3/3 vừa qua, kết quả đấu thầu cũng lên tới 10.005 tỷ đồng qua 2 phiên.

Tuy nhiên, kể từ ngày 4/3 đến nay, lượng tiền “bơm” qua thị trường mở đã giảm mạnh và hiện chỉ còn duy trì mỗi ngày 1 phiên. Cụ thể, khối lượng trúng thầu ngày 4/3 chỉ có 3.200 tỷ đồng, đến ngày 10/3 là 2.983 tỷ đồng; đặc biệt trong các ngày 11, 12 và 15/3, lượng tiền chỉ còn tương ứng 796, 454 và 742 tỷ đồng.

Lãi suất hình thành qua nhưng phiên đầu thầu vừa qua ổn định ở 8%/năm, bằng với lãi suất tái cấp vốn hiện hành, tập trung chủ yếu ở kỳ hạn 14 ngày. Trong những thời điểm căng thẳng về vốn khả dụng, lãi suất hình thành qua đấu thầu có thể cao hơn lãi suất tái cấp vốn.

Kết quả trên cho thấy sau kỳ nghỉ Tết Nguyên đán, thanh khoản hệ thống ngân hàng đã dần được cải thiện. Thông tin từ Ngân hàng Nhà nước trong báo cáo mới đây cũng khẳng định điều này, bên cạnh con số 30.000 tỷ đồng vốn khả dụng dư thừa được công bố.

Nghiệp vụ thị trường mở là nghiệp vụ mua, bán giấy tờ có giá giữa Ngân hàng Nhà nước với các tổ chức tín dụng, trong đó Ngân hàng Nhà nước đóng vai trò là người điều hành hoạt động thị trường. Thông qua hoạt động mua bán giấy tờ có giá, Ngân hàng Nhà nước tác động trực tiếp đến nguồn vốn khả dụng của các tổ chức tín dụng, từ đó điều tiết lượng cung ứng tiền tệ và tác động gián tiếp đến lãi suất thị trường.