18:07 05/07/2012

Vốn huy động qua phát hành cổ phiếu giảm 50%

Hà Anh

Vốn huy động qua phát hành cổ phiếu đã giảm khoảng 50% so với cùng kỳ

Ông Vũ Bằng, Chủ tịch Ủy ban Chứng khoán Nhà nước phát biểu tại Hội nghị.
Ông Vũ Bằng, Chủ tịch Ủy ban Chứng khoán Nhà nước phát biểu tại Hội nghị.
Ủy ban Chứng khoán Nhà nước vừa công bố báo cáo sơ kết 6 tháng đầu năm và dự kiến chương trình công tác 6 tháng cuối năm 2012.

Theo đó, trong 6 tháng đầu năm 2012, Ủy ban Chứng khoán Nhà nước đã cấp giấy chứng nhận chào bán cổ phiếu cho 16 tổ chức phát hành với tổng mức chào bán ra công chúng khoảng 580 triệu cổ phiếu, tương đương hơn 5.468 tỷ đồng.

Tổng mức huy động vốn trên thị trường chứng khoán thông qua phát hành cổ phiếu, đấu giá cổ phần hóa và đấu thầu trái phiếu chính phủ đạt 84 nghìn tỷ đồng (tăng gấp đôi so với cùng kỳ năm 2011).

Tuy nhiên, vốn huy động qua phát hành cổ phiếu đã giảm khoảng 50% so với cùng kỳ.

Trong 6 tháng đầu năm, hai Sở giao dịch chứng khoán đã tổ chức được 9 phiên đấu giá cổ phần với tổng giá trị chào bán đạt 206 tỷ đồng (giảm 50% so với cùng kỳ). Đồng thời tổ chức được 82 đợt đấu thầu trái phiếu Chính phủ với tổng giá trị trúng thầu đạt trên 78,8 nghìn tỷ đồng, tăng gấp 3,5 lần so với cùng kỳ năm trước.

Theo Ủy ban Chứng khoán Nhà nước, năm 2012 được đánh giá là một năm khó khăn đối với các công ty chứng khoán. Quý 1/2012 có 54 công ty lỗ, tổng số công ty có lỗ lũy kế tính đến hết quý 1/2012 là 66 công ty, trong đó có 12 công ty chứng khoán lỗ lũy kế trên vốn điều lệ hơn 50%, 27 Công ty chứng khoán có vốn chủ sở hữu thâm hụt 50% so với vốn pháp định.

Ngoài ra, Ủy ban Chứng khoán Nhà nước đã tiến hành rà soát các báo cáo về chỉ tiêu an toàn tài chính, phân loại các công ty để có các giải pháp xử lý. Hiện có 5 công ty chứng khoán cơ bản đã hoàn tất rút nghiệp vụ môi giới.

Đồng thời, Ủy ban Chứng khoán Nhà nước đã ra quyết định đưa 7 công ty chứng khoán vào diện kiểm soát đặc biệt, triển khai kiểm tra định kỳ 20 công ty chứng khoán và 6 công ty chứng khoán thuộc các ngân hàng thương mại.

Đối với công ty quản lý quỹ, trong 6 tháng đầu năm, Ủy ban Chứng khoán Nhà nước không cấp phép thành lập mới, đồng thời chấp dứt hoạt động 2 văn phòng đại diện.

Về hoạt động thanh tra, giám sát thị trường, trong 6 tháng qua, Ủy ban Chứng khoán Nhà nước đã ban hành 67 quyết định xử phạt vi phạm hành chính đối với các tổ chức, cá nhân với tổng số tiền phạt là 3,922 tỷ đồng.

Đặc biệt, Ủy ban Chứng khoán Nhà nước dự kiến sẽ thí điểm việc áp dụng chu kỳ thanh toán T+3 bắt đầu từ ngày 4/9/2012.