09:53 13/05/2015

Vốn ngân hàng đang được “nắn” đúng yêu cầu

Kim Thúy

Phải sau một năm hệ thống các tổ chức tín dụng mới thực hiện được chỉ đạo của Chính phủ

 Trong năm 2014, Chính phủ từng yêu cầu Ngân hàng Nhà nước phải có biện pháp để tín dụng trải đều trong năm, tránh tình trạng tăng trưởng thấp (thậm chí âm) những tháng đầu năm rồi dồn vào cuối năm.
Trong năm 2014, Chính phủ từng yêu cầu Ngân hàng Nhà nước phải có biện pháp để tín dụng trải đều trong năm, tránh tình trạng tăng trưởng thấp (thậm chí âm) những tháng đầu năm rồi dồn vào cuối năm.
Theo dữ liệu từ Ủy ban Giám sát tài chính Quốc gia, tăng trưởng tín dụng đến tháng 4/2015 tiếp tục cho chiều hướng khác biệt so với hai năm trước, và được đánh giá là khả quan.

Cụ thể, báo cáo của Ủy ban cho biết, tăng trưởng tín dụng tốt ngay từ những tháng đầu năm nay. 4 tháng đầu năm 2015, tăng trưởng tín dụng đạt 2,78%, là mức cao nhất trong ba năm gần đây (2013 và 2014 tương ứng là 1,04% và 0,53%).

“Đây là một tín hiệu khả quan cho thấy tăng trưởng tín dụng không còn bị dồn áp lực vào những tháng cuối năm. Dòng tín dụng cũng có xu hướng phân bổ tốt hơn vào những ngành và khu vực ưu tiên”, báo cáo của Ủy ban Giám sát tài chính quốc gia cho biết.

Riêng trong hai tháng đầu năm, ngành nông, lâm nghiệp, thủy sản và ngành vận tải viễn thông là hai ngành có tốc độ tăng trưởng tín dụng cao nhất, lần lượt ở mức 2,33% và 4,52%.

Tại địa bàn kinh tế lớn là Tp.HCM, dữ liệu công bố ngày 12/5 vừa qua cũng cho thấy mức tăng trưởng tín dụng khá cao. Theo báo cáo của Ngân hàng Nhà nước chi nhánh Tp.HCM, 4 tháng đầu năm 2015 tăng trưởng tín dụng trên địa bàn đạt 4,14%, là mức cao nhất so với cùng kỳ các năm gần đây.

Với diễn biến trên, tăng trưởng tín dụng cho nền kinh tế đã bắt đầu được “nắn” theo đúng yêu cầu của Chính phủ.

Trước đó, trong năm 2014, Chính phủ đã từng yêu cầu Ngân hàng Nhà nước phải có biện pháp để tín dụng trải đều trong năm, tránh tình trạng tăng trưởng thấp (thậm chí âm) những tháng đầu năm rồi dồn vào cuối năm.