17:04 19/06/2007

VPBank chào bán cổ phiếu ra công chúng

Minh Đức

Uỷ ban Chứng khoán vừa cấp giấy chứng nhận chào bán cổ phiếu ra công chúng cho Ngân hàng Ngoài quốc doanh (VPBank)

Uỷ ban Chứng khoán vừa cấp giấy chứng nhận chào bán cổ phiếu ra công chúng cho Ngân hàng Ngoài quốc doanh (VPBank).

Cụ thể, VPBank được phép chào bán ra công chúng loại chứng khoán cổ phiếu phổ thông có mệnh giá 10.000 đồng với tổng số lượng cổ phiếu chào bán là 75.000.000 cổ phiếu.

Qua đợt phát hành này, VPBank sẽ thực hiện tăng vốn điều lệ đợt 1 năm 2007 từ 750 tỷ đồng lên 1.500 tỷ đồng theo phương án đã được Đại hội Cổ đông thông qua ngày 10/2/2007.

Toàn bộ 75.000.000 cổ phiếu trên sẽ được phát hành cho cổ đông hiện hữu. Giá bán ra công chúng là 10.000 đồng/cổ phiếu (bằng mệnh giá cổ phiếu). Thời hạn nhận đăng ký mua và chuyển quyền mua cũng như thời gian nộp tiền là từ ngày 22/6/2007 đến hết 16h ngày 18/7/2007.

Năm 2007, VPBank đã được Ngân hàng Nhà nước chấp thuận kế hoạch nâng vốn điều lệ lên 2.000 tỷ đồng. Theo đó, sau đợt phát hành này, VPBank sẽ tiếp tục hoàn thiện các thủ tục cần thiết để thực hiện đúng lộ trình tăng vốn đã được Đại hội Cổ đông VPBank và Ngân hàng Nhà nước thông qua.

Tính đến tháng 6/2007, dự kiến, tổng nguồn vốn huy động và tổng dư nợ cho vay của VPBank đều tăng gấp đôi so với cùng kỳ năm ngoái. Cụ thể: tổng nguồn vốn huy động của VPBank ước đạt hơn 11.340 tỷ đồng, đạt hơn 80% kế hoạch năm; tổng dư nợ cho vay ước đạt hơn 7.880 tỷ đồng, đạt hơn 90% kế hoạch năm.

Tổng tài sản VPBank đến cuối tháng 6/2007 cũng sẽ đạt hơn 12.000 tỷ đồng; lợi nhuận trước thuế dự kiến đạt 140 tỷ đồng…