09:46 19/08/2011

VPBank cho vay thấu chi tiêu dùng tới 300 triệu đồng

Nhật Minh

Ngân hàng Việt Nam Thịnh Vượng (VPBank) vừa mở sản phẩm vay thấu chi tiêu dùng với các hạn mức lên đến 300 triệu đồng

Với vay thấu chi tiêu dùng tín chấp, VPBank cấp hạn mức tối đa 200 triệu đồng.
Với vay thấu chi tiêu dùng tín chấp, VPBank cấp hạn mức tối đa 200 triệu đồng.
Ngân hàng Việt Nam Thịnh Vượng (VPBank) vừa mở nhóm sản phẩm vay thấu chi tiêu dùng dành cho các khách hàng cá nhân với các hạn mức cao nhất lên đến 300 triệu đồng.

Nhóm sản phẩm này bao gồm: sản phẩm thấu chi có tài sản bảo đảm (thế chấp) và thấu chi không tài sản bảo đảm (tín chấp) với mục tiêu đáp ứng nhu cầu tài chính bất chợt của khách hàng.

Theo đó, khi đăng ký sử dụng sản phẩm vay thấu chi tiêu dùng, khách hàng có thể sử dụng vượt quá số tiền hiện có trong tài khoản thanh toán tại VPBank với hạn mức thấu chi cao.

Với sản phẩm Vay thấu chi tiêu dùng có tài sản bảo đảm, khách hàng của VPBank sẽ được cung cấp hạn mức thấu chi tối đa lên đến 300 triệu đồng để phục vụ mục đích tiêu dùng hoặc sản xuất kinh doanh. Tài sản bảo đảm bao gồm bất động sản, ôtô, giấy tờ có giá trị và các tài sản khác theo quy định hiện hành của ngân hàng này.
 
Sản phẩm vay thấu chi tiêu dùng tín chấp cung cấp hạn mức lên tới 6 tháng lương và tối đa 200 triệu đồng. Sản phẩm áp dụng cho khách hàng có thu nhập tối thiểu 5 triệu đồng/tháng và thời gian công tác chính thức tại cơ quan đang làm việc từ 12 tháng.

Thời hạn vay thấu chi tiêu dùng dài nhất là 12 tháng; lãi suất linh hoạt theo số dư và ngày thấu chi thực tế sử dụng trong tháng đồng thời được ưu đãi miễn phí mở tài khoản thấu chi với khách hàng có tài khoản trả lương tại VPBank.