08:43 31/10/2008

VPBank cho vay VND với lãi suất USD

Hoàng Đạt

Từ 1/11, Ngân hàng Ngoài quốc doanh (VPBank) bắt đầu áp dụng trên toàn hệ thống hình thức “Vay VND với lãi suất USD”

Từ ngày 1/11, Ngân hàng Ngoài quốc doanh (VPBank) bắt đầu áp dụng trên toàn hệ thống hình thức “Vay VND với lãi suất USD”.

Theo VPBank, với hình thức cho vay này, các doanh nghiệp có cơ hội tiếp cận với nguồn vốn rẻ hơn so với vay VND thông thường.

Hình thức cho vay VND với lãi suất USD được áp dụng đối với khách hàng vay bằng VND để sử dụng trong nước nhưng có nguồn thu USD trong tương lai, phù hợp với các quy định chung về tín dụng của Ngân hàng Nhà nước, quy định về sản phẩm của VPBank.

Khách hàng vay VND theo hình thức này được áp dụng mức lãi suất cho vay bằng USD của VPBank tại thời điểm vay. Hàng tháng, khách hàng trả tiền lãi bằng VND và nợ gốc được thu một lần vào cuối kỳ. Thời hạn cho vay phụ thuộc phương án kinh doanh của khách hàng nhưng tối đa không quá 12 tháng.

Lãi suất cho vay USD của VPBank hiện đang dao động trong khoảng 8% – 9%/năm. Theo VPBank, so với lãi suất vay VND hiện nay (khoảng 17% - 18%/năm), doanh nghiệp vay vốn theo hình thức trên sẽ tiết kiệm được chi phí trả lãi vay, góp phần duy trì và phát triển hoạt động sản xuất kinh doanh.